Consular Protection

Znajdź ambasadę/konsulat

Znajdź ambasadę/konsulat

Dowiedz się, czy Twoje państwo członkowskie posiada ambasadę lub konsulat w danym kraju lub na danym terytorium poza UE.

Jeśli Twoje państwo nie jest reprezentowane w kraju lub na terytorium spoza UE, w tej sekcji znajdziesz dane kontaktowe konsulatów innych państw członkowskich, z którymi możesz się skontaktować w celu uzyskania pomocy.

Zastrzeżenie: Lokalizacja i dane kontaktowe ambasad i konsulatów podlegają nieprzewidywalnym zmianom. Może zdarzyć się, że zmiany te nie zostaną natychmiastowo uwzględnione w tym wykazie.