Προξενικη Προστασια

Atrodiet vēstniecību/konsulātu

Atrodiet vēstniecību/konsulātu

Noskaidrojiet, vai jūsu valstij, no kuras nākat, ir vēstniecība vai konsulāts attiecīgajā valstī vai teritorijā ārpus ES.

Ja jūsu valsts nav pārstāvēta kādā konkrētā valstī vai teritorijā ārpus ES, šajā sadaļā ir sniegta citu ES valstu konsulātu kontaktinformācija, ar kuriem varat sazināties, lai saņemtu palīdzību.

Atruna: vēstniecību un konsulātu atrašanās vieta un kontaktinformācija var tikt neparedzēti mainīta. Var būt tā, ka šīs izmaiņas nav uzreiz atspoguļotas šajā sarakstā.