Protezzjoni Konsulari

Намиране на посолство/консулство

Намиране на посолство/консулство

Разберете дали вашата държава има посолство или консулство в дадена държава или територия извън ЕС.

Ако вашата държава няма представителство в дадена държава или територия извън ЕС, в този раздел ще намерите данните за връзка с консулства на други страни от ЕС, с които можете да се свържете с молба за помощ.

Отказ от отговорност: Местоположението и данните за връзка на посолствата и консулствата могат да се променят непредвидено. Възможно е тези промени да не бъдат отразени веднага в този списък.