Consular Protection

Patarimai keliautojams

Patarimai keliautojams

Atsakomybės ribojimas. Už kelionių patarimų teikimą savo piliečiams atsakingos ES valstybių narių užsienio reikalų ministerijos. Ekstremaliosios situacijos atveju šie patarimai gali dažnai kisti. Europos Komisija neatsako už nacionalinėse interneto svetainėse, į kurias pateikiamos nuorodos, pateiktus kelionių patarimus.

Travel Advices
Austria http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
Belgium http://diplomatie.belgium.be/
Bulgaria http://www.mfa.bg/
Croatia http://www.mvep.hr/
Cyprus http://www.mfa.gov.cy/
Czech Republic http://www.mzv.cz/jnp/
Denmark http://um.dk/
Estonia http://www.vm.ee/
Finland http://formin.finland.fi/
France http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Germany http://www.auswaertiges-amt.de/
Greece http://www.mfa.gr/
Hungary http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Ireland https://www.dfa.ie/
Italy http://www.esteri.it/mae/it/
Latvia http://www.mfa.gov.lv/
Lithuania http://www.urm.lt/
Luxembourg http://www.gouvernement.lu/maee
Malta http://foreignaffairs.gov.mt/
Netherlands https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
Poland http://www.msz.gov.pl/
Portugal http://www.portugal.gov.pt/
Romania http://www.mae.ro/
Slovakia http://www.foreign.gov.sk/
Slovenia http://www.mzz.gov.si/
Spain http://exteriores.gob.es/
Sweden http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
United Kingdom https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office