Consular Protection

Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Vyhlásenie: Zahraničné ministerstvá členských štátov EÚ sú zodpovedné za poskytovanie cestovných odporúčaní svojim občanom. V prípadoch núdze sa uvedené odporúčania môžu často meniť. Európska komisia nenesie zodpovednosť za presnosť cestovných odporúčaní uvedených na prepojených národných webových stránkach.

Travel Advices
Austria http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
Belgium http://diplomatie.belgium.be/
Bulgaria http://www.mfa.bg/
Croatia http://www.mvep.hr/
Cyprus http://www.mfa.gov.cy/
Czech Republic http://www.mzv.cz/jnp/
Denmark http://um.dk/
Estonia http://www.vm.ee/
Finland http://formin.finland.fi/
France http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Germany http://www.auswaertiges-amt.de/
Greece http://www.mfa.gr/
Hungary http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Ireland https://www.dfa.ie/
Italy http://www.esteri.it/mae/it/
Latvia http://www.mfa.gov.lv/
Lithuania http://www.urm.lt/
Luxembourg http://www.gouvernement.lu/maee
Malta http://foreignaffairs.gov.mt/
Netherlands https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
Poland http://www.msz.gov.pl/
Portugal http://www.portugal.gov.pt/
Romania http://www.mae.ro/
Slovakia http://www.foreign.gov.sk/
Slovenia http://www.mzz.gov.si/
Spain http://exteriores.gob.es/
Sweden http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
United Kingdom https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office