Konzularna zaščita

Informacije za popotnike

Informacije za popotnike

Izjava o omejitvi odgovornosti: Za zagotavljanje informacij za popotnike svojim državljanom so odgovorna nacionalna ministrstva za zunanje zadeve. Ob izrednih dogodkih se lahko te informacije pogosto spreminjajo. Evropska komisija ni odgovorna za točnost informacij za popotnike na povezanih nacionalnih spletiščih.

Travel Advices
Austria http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
Belgium http://diplomatie.belgium.be/
Bulgaria http://www.mfa.bg/
Croatia http://www.mvep.hr/
Cyprus http://www.mfa.gov.cy/
Czech Republic http://www.mzv.cz/jnp/
Denmark http://um.dk/
Estonia http://www.vm.ee/
Finland http://formin.finland.fi/
France http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Germany http://www.auswaertiges-amt.de/
Greece http://www.mfa.gr/
Hungary http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Ireland https://www.dfa.ie/
Italy http://www.esteri.it/mae/it/
Latvia http://www.mfa.gov.lv/
Lithuania http://www.urm.lt/
Luxembourg http://www.gouvernement.lu/maee
Malta http://foreignaffairs.gov.mt/
Netherlands https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
Poland http://www.msz.gov.pl/
Portugal http://www.portugal.gov.pt/
Romania http://www.mae.ro/
Slovakia http://www.foreign.gov.sk/
Slovenia http://www.mzz.gov.si/
Spain http://exteriores.gob.es/
Sweden http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/