Konzulárna ochrana
Konzulárna ochrana občanov Európskej únie v zahraničí

Domovská stránka

/consularprotection/file/9_hrcarousel_cp.jpg

Consular Protection

Počas vašich ciest mimo EÚ sa môže stať, že budete potrebovať pomoc veľvyslanectva alebo konzulátu, napríklad v prípade, že ste stratili všetky vaše osobné veci alebo ste sa stali obeťou trestného činu.

Čo však urobiť v prípade, ak vaša krajina nemá v danej krajine diplomatické alebo konzulárne zastúpenie?

Podľa právnych predpisov EÚ máte ako „nezastúpený občan EÚ“ právo požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát iného členského štátu. Tieto orgány vám musia poskytnúť pomoc za rovnakých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom.

Účelom tohto webového sídla je poskytnúť všeobecné informácie o práve nezastúpených občanov EÚ na konzulárnu ochranu v tretích krajinách za rovnakých podmienok, ktoré daná krajina EÚ uplatňuje v prípade svojich štátnych príslušníkov. Na týchto stránkach nájdete aj informácie o tom, či vaša krajina má veľvyslanectvo alebo konzulát v danej tretej krajine alebo na určitom území. Ak vaša krajina nemá veľvyslanectvo alebo konzulát v krajine alebo na území, kde sa nachádzate, na tomto webovom sídle nájdete kontaktné údaje veľvyslanectiev a konzulátov ostatných členských štátov, na ktoré by ste sa mohli obrátiť so žiadosťou o pomoc.

Last update: 10/15/2018 Na začiatok
Musíte zvoliť buď členský štát EÚ, alebo krajinu, ktorá nie je členom EÚ