Ochrona konsularna
Ochrona konsularna obywateli Unii Europejskiej za granicą

Strona początkowa

/consularprotection/file/9_plcarousel_cp.jpg

Consular Protection

Jeżeli mieszkasz lub podróżujesz poza UE, może zdarzyć się, że będziesz potrzebować pomocy swojej ambasady lub konsulatu, na przykład w przypadku gdy stracisz cały swój dobytek lub padniesz ofiarą przestępstwa.

Ale co się stanie, jeżeli Twój kraj nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego w kraju, w którym przebywasz?

Zgodnie z prawem UE jako „niereprezentowany obywatel UE” jesteś uprawniony(-a) do korzystania z pomocy dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich UE na takich samych warunkach, na jakich państwo to pomaga swoim obywatelom.

Ta strona internetowa została opracowana z myślą o dostarczeniu ogólnych informacji na temat prawa niereprezentowanych obywateli UE do uzyskania ochrony dyplomatycznej i konsularnej w krajach trzecich na takich samych warunkach jak obywatele państwa członkowskiego UE, które udziela pomocy. Ma ona również umożliwić znalezienie informacji na temat tego, czy Twój kraj posiada ambasadę lub konsulat w danym kraju trzecim lub na danym terytorium. W przypadku gdy w kraju lub na terytorium, gdzie przebywasz, nie ma ambasady lub konsulatu Twojego kraju, znajdziesz tutaj dane teleadresowe ambasad i konsulatów innych państw członkowskich, z którymi możesz się skontaktować, aby uzyskać pomoc.

Last update: 11/18/2018 Początek strony
Należy wybrać kraj UE lub kraj nienależący do UE