Cosaint chonsalach
Cosaint chonsalach i gcomhair saoránaigh den Aontas ar an gcoigríoch

Baile

/consularprotection/file/9_rocarousel_cp.jpg

Consular Protection

Uaireanta, bíonn cuidiú ambasáide nó consalachta de dhíth ar dhaoine atá ina gcónaí nó atá ag taisteal lasmuigh den Aontas, e.g. má chailleann siad a ngiuirléidí uile nó má bhaineann coir díobh.

Ach céard a dhéanfá i gcás nach mbeadh ambasáid ná consalacht ag do thírse sa tír ina mbeifeá?

Sa chás sin, is 'saoránach den Aontas gan ionadaíocht' tú, agus de réir dhlí an Aontais tá tú i dteideal cuidiú a fháil ó ambasáid nó consalacht aon Bhallstáit eile den Aontas – ar an gcaoi chéanna a gcuidíonn an Ballstát sin lena náisiúnaigh féin. 

Is é aidhm an tsuímh gréasáin seo eolas ginearálta a chur ar fáil duit i dtaobh na gceart atá ag 'saoránaigh den Aontas gan ionadaíocht' cosaint chonsalach a fháil i dtríú tír ar an gcaoi chéanna le náisiúnaigh Ballstáit eile. Beidh tú in ann é a úsáid freisin le fáil amach an bhfuil ambasáid nó consalacht ag do thírse i dtír nó i gcríoch lasmuigh den Aontas. Sa chás nach bhfuil ambasáid ná consalacht ag do thírse sa tír nó sa chríoch ina bhfuil tú, gheobhaidh tú sonraí teagmhála ambasáidí agus chonsalachtaí na mBallstát eile ar féidir leat cuidiú a fháil uathu.

Last update: 10/23/2018 Barr
Ní mór duit Ballstát den AE, sin nó tír eile taobh amuigh den AE, a roghnú