Προξενικη Προστασια
Προξενική προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό

Αρχική σελίδα

/consularprotection/file/9_plcarousel_cp.jpg

Consular Protection

Εάν ζείτε ή ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστείτε βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας σας, π.χ. εάν πέσετε θύμα κλοπής ή εγκληματικής πράξης.

Τι γίνεται όμως αν η χώρα σας δεν διαθέτει διπλωματική ή προξενική αντιπροσωπεία στη χώρα όπου βρίσκεστε;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ως «πολίτης της ΕΕ του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται» δικαιούστε βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους αυτού.

Ο ιστότοπος αυτός σας δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες της ΕΕ, των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε προξενική προστασία σε τρίτες χώρες υπό τις ίδιες συνθήκες όπως οι υπήκοοι της οικείας χώρας της ΕΕ. Σας βοηθά επίσης να μάθετε αν η χώρα σας διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή έδαφος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο της χώρας σας στη χώρα ή το έδαφος όπου βρίσκεστε, μπορείτε να βρείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενείων άλλων κρατών μελών της ΕΕ στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.

Last update: 11/19/2018 Αρχή σελίδας
Πρέπει να επιλέξετε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή μια χώρα εκτός ΕΕ