Консулска закрила
Консулска закрила за граждани на Европейския съюз в чужбина

Начало

/consularprotection/file/9_encarousel_cp.jpg

Consular Protection

Когато живеете или пътувате извън ЕС, понякога може да ви е нужна помощ от посолството или консулството на вашата страна, например в случай че изгубите вещите си или ако станете жертва на престъпление.

Какво става, ако вашата страна няма дипломатическо или консулско представителство в държавата, в която се намирате?

Съгласно правото на ЕС като непредставен гражданин на Съюза имате право на помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Целта на този уебсайт е да ви предостави обща информация за правото на непредставените граждани на ЕС на консулска закрила в държави извън Съюза при същите условия като гражданите на съответната държава от ЕС. Тук можете също да проверите дали вашата страна има посолство или консулство в дадена държава или територия извън ЕС. Ако тя няма посолство или консулство в държавата или територията, в която се намирате, сайтът ви предоставя данни за контакти с посолства или консулства на други държави от ЕС, в които можете да потърсите помощ.

Last update: 11/15/2018 Нагоре
Трябва да изберете страна от ЕС или извън него