Konzularna zaščita

Kampanje o konzularni zaščiti

Kampanje o konzularni zaščiti

Poleti 2018 je Evropska komisija izvedla informacijsko kampanjo o konzularni zaščiti. Spodaj je na voljo gradivo, ki se je uporabljalo v kampanji.

infografikoenlightened