Consular Protection

Protecția consulară

Protecția consulară

Orice cetățean al UE aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune.

Cetățenii UE care se confruntă cu o astfel de situație au dreptul la protecție în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective.

Ce tip de asistență se oferă?

În cazul în care un cetățean al UE într-o astfel de situație solicită sprijin din partea ambasadei sau consulatului unei alte țări din UE, acesta trebuie să prezinte pașaportul sau cartea de identitate pentru a-și confirma cetățenia. Dacă a pierdut sau i-au fost furate aceste documente, ambasada poate accepta altă dovadă.

Reprezentanțele diplomatice și consulare care oferă protecție trebuie să trateze persoana care solicită ajutor ca pe un cetățean al țării din UE pe care o reprezintă.

Protecția oferită, în general, de ambasadele/consulatele țărilor UE include:

  • asistență în caz de deces;
  • asistență în caz de accident grav sau de boală gravă;
  • asistență în caz de arestare sau detenție;
  • asistență pentru victimele actelor de violență;
  • sprijinirea și repatrierea cetățenilor Uniunii aflați în dificultate.

Acțiunile Comisiei Europene în acest domeniu (în ordine cronologică inversă)

La 20 aprilie 2015, statele membre ale UE au adoptat directiva privind protecția consulară pentru cetățenii europeni care locuiesc sau călătoresc în afara UE. Directiva Consiliului precizează când și cum pot beneficia cetățenii UE aflați în dificultate în țări din afara UE de asistență din partea ambasadelor sau consulatelor altor state membre. Scopul este de a facilita cooperarea între autoritățile consulare și de a consolida dreptul cetățenilor europeni la protecție consulară.

La 23 martie 2011, Comisia a publicat o comunicare privind protecția consulară//ec.europa.eu/wel/images/languages/ws.gif, care trece în revistă planul de acțiune 2007-2009 și prezintă măsurile pentru anii următori.

De asemenea, Comisia a lansat pentru cetățeni acest site privind protecția consulară. Site-ul conține, printre alte informații utile, datele de contact ale consulatelor/ambasadelor statelor membre ale UE în țările din afara acesteia.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona  Choose translations of the previous link, această protecție este prevăzută de articolele 20 și 23//ec.europa.eu/wel/images/languages/ws.gif din Tratatul privind funcționarea UE. Acest drept este consacrat și de articolul 46//ec.europa.eu/wel/images/languages/ws.gif din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Comunicarea din martie 2011 a venit în continuarea planului de acțiune//ec.europa.eu/wel/images/languages/ws.gif al Comisiei prezentat în decembrie 2007, cuprinzând măsurile propuse pentru perioada 2007-2009. Planul s-a axat pe consolidarea protecției consulare și pe o mai bună informare a cetățenilor cu privire la acest drept.

În noiembrie 2006, Comisia Europeană a adoptat o Carte verde privind protecția diplomatică și consulară a cetățenilor UE în țările terțe, care prezintă idei de care trebuie să se țină cont pentru consolidarea acestui drept al cetățenilor UE.