Navigation path

НАЧАЛО
Области на политиката
Сектори
Политика на конкуренция
Законодателство и препратки
За контакти
Текущи въпроси
В този раздел:
Обзор >
Новини
Официален вестник
Законодателство >
Дела (Регистър)
Проучвания и доклади
Сътрудничество с национални съдилища
Модернизиране на държавната помощ >
Публични услуги и конкуренция
Регионална помощ
Седмичен бюлетин
e-News
Жалби

Контрол на държавните помощи

Изтегляне на формуляра за подаване на оплакване

На тази страница можете да изтеглите формуляра за подаване на оплакване, за да го изпратите на съответната служба на Комисията по електронна или обикновена поща. Този формуляр е на разположение на 23 езика. Ако искате да промените езика, моля използвайте падащото меню в горната дясна част на екрана.

Комисията настоятелно препоръчва използването на електронна информация вместо информация на хартия.

Изтегляне на формуляра (RTF)


Изпращане по електронна поща:

Препоръки за изпращане на оплаквания по електронната поща:
  • Прикрепените документи не трябва да надхвърлят 3 MB.
  • Ако електронното Ви съобщение надхвърля този размер, Ви препоръчваме да изпратите второ съобщение със същия „предмет“ („subject“ ) и с препратка „електронно съобщение 2“ („email 2“).
  • Ако имате много на брой документи, можете да ги изпратите на CD ROM по пощата на адресите по-долу.
Къде да изпратите оплакването?

Моля изпратете Вашето оплакване до компетентната генерална дирекция:

Европейска комисия
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони
Дирекция H
Офис: Loi 130 5/128
B-1049 Brussels
Факс (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


Европейска комисия
Генерална дирекция „Рибарство и морско дело
Дирекция D
Rue Joseph II 99
B-1049 Brussels
Факс (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Всички други сектори:
Европейска комисия
Генерална дирекция „Конкуренция“
Регистър „Държавни помощи“
B-1049 Brussels
Факс (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Ако не сте сигурни коя е отговорната служба, можете да изпратите оплакването си до:
Европейска комисия
Генерален секретариат
B-1049 Brussels
Факс: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
обратно към Начало