Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases

Overview

All Cases

 

Policy Area Case Number Member
State
Last
Decision Date
Title  
Antitrust 39740 30.11.2010 Google Search (Shopping)
Antitrust 39768 Ciao / Google
Antitrust 39775 1plusV/Google
Antitrust 40099 15.04.2015 Google Android
Antitrust 40411 14.07.2016 Google Search (AdSense)
Merger M.7126 HELLMAN & FRIEDMAN / SCOUT 24
Merger M.8124 MICROSOFT / LINKEDIN
Merger M.8180 VERIZON / YAHOO
Merger M.8274 CINVEN / PERMIRA / ALLEGRO / CENEO
Merger M.8465 VIVENDI / TELECOM ITALIA
Merger M.8503 GOLDMAN SACHS / EURAZEO / DOMINION WEB SOLUTIONS
Merger M.8936 CINVEN / PARTNER IN PET FOODS HOLDINGS
Merger M.9333 H&F / BLACKSTONE / SCOUT24
Merger M.9660 GOOGLE / FITBIT
Merger M.9848 CMI / ROCKAWAY / MR MC / GJIRAFA TECH
State Aid SA.39390 Italy FONDO UNICO ROTATIVO PER PRESTITI (FURP) Linea di intervento 1.4 a 2) Sezioni Industria, Artigianato e Cooperazione
State Aid SA.40427 Italy Aiuti alle MPMI per l''acquisizione di servizi innovativi
State Aid SA.43384 Italy Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca
State Aid SA.44528 Italy Bando Fabbrica intelligente
State Aid SA.47319 Hungary Irinyi stratégia támogatásai
State Aid SA.47362 Romania Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
State Aid SA.48167 Italy Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d''Aosta
State Aid SA.48237 Italy Bando in attuazione dell''art. 2 della l.r. 8/2016 "Accordi regionali per l''insediamento e lo sviluppo delle imprese"
State Aid SA.48752 Italy Bando Piattaforma tecnologica "Salute e benessere"
State Aid SA.48753 Italy Bando Laboratori di ricerca 2017
State Aid SA.49099 Italy PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FSE 2014/2020 “Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’ Area di crisi del Fabrianese ”
State Aid SA.50025 Romania Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Modificare
State Aid SA.50612 Hungary Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program; kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek
State Aid SA.50907 Italy Start the Valley up
State Aid SA.53098 Hungary A Pigeoncv Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott regionális beruházási támogatás
State Aid SA.53112 Italy Secondo Bando in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese.
State Aid SA.53631 Italy Bando PRISM-E
State Aid SA.55253 Netherlands NL_BZK_CSDO KVW-00240 Routekaart Token Financiering
State Aid SA.55595 Italy Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI - 2019
State Aid SA.55814 Italy Start the Valley up
State Aid SA.57003 Italy Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI - 2019
State Aid SA.57536 Italy Bando "S3 - Salute - COVID-19"
State Aid SA.58964 Romania Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
State Aid SA.58970 Romania Schemă de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”
State Aid SA.60163 Italy Secondo Bando in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese.
State Aid SA.60384 Italy Start the Valley up
State Aid SA.62049 Italy Avviso "Crea la tua Startup"
01-Mar-21

Help on how to use the case search tool