Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Държавната помощ по време на пандемията
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?

Политиката на конкуренция се състои в прилагането на правила за гарантиране на справедлива конкуренция между предприятията. Така се насърчава предприемачеството, повишава се ефективността, създава се по-голям избор за потребителите и се спомага за понижаване на цените и повишаване на качеството.

Ниски цени за всички: Най-лесният начин за постигане на висок пазарен дял е предлагането на ниски цени. В условията на конкурентен пазар цените спадат. Това е добре за потребителите и същевременно по-големият брой хора, които могат да си позволят да купят даден продукт, насърчава предприятията да произвеждат и стимулира икономиката като цяло.

По-добро качество: Освен това конкуренцията насърчава предприятията да подобряват качеството на стоките и услугите, които предлагат, за да привлекат повече клиенти и да увеличат своя пазарен дял. Качество може да означава различни неща: по-трайни или по-добре функциониращи продукти, по-добро следпродажбено обслужване или техническа поддръжка, по-добро обслужване като цяло.

По-голям избор: В условията на конкурентен пазар предприятията ще се опитат да предложат различни продукти от останалите. Това води до по-голям избор и така потребителите могат да изберат продукта, който предлага най-добро съотношение цена – качество.

Иновации: За да предложат по-голям избор и за да произвеждат по-добри продукти, предприятията трябва да бъдат иновативни по отношение на своите идеи за продукти, техния дизайн, производствените техники, услугите и т.н.

По-конкурентни предприятия на световните пазари: Конкуренцията в рамките на пазара на ЕС засилва конкурентоспособността на европейските предприятия и извън Съюза и им позволява да устояват своите позиции срещу световните конкуренти.


Вижте как всичко това функционира на практикаВижте как политиката на конкуренция може да се отрази положително върху вашия живот

Каква е вашата роля във всичко това?

Вярвате или не, вие играете важна роля за поддържане на конкурентоспособността на предприятията. Вашият избор кой продукт да купите в крайна сметка определя насоката на развитие на предприятията. А като оставате информирани и съобщавате за предприятия, които според вас не спазват правилата на конкуренцията, можете да дадете своя принос за гарантиране на по-голям избор, по-добро качество, иновации и по-ниски цени.