Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Štátna pomoc v čase pandémie
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

Zamerané na spotrebiteľov

Čo je to politika hospodárskej súťaže?

Hospodárska súťaž núti podnikateľov neustále ponúkať najlepší možný výber výrobkov za najlepšie ceny, pretože v opačnom prípade si spotrebitelia kúpia výrobok u konkurencie. V prípade obchodovania na voľnom trhu by malo ísť o konkurenčnú hru, z ktorej ťažia spotrebitelia.

Niekedy sa spoločnosti snažia hospodársku súťaž obmedziť. V záujme zachovania správneho fungovania trhov s výrobkami musia orgány ako Komisia predchádzať protisúťažnému správaniu alebo naprávať jeho dôsledky. Komisia monitoruje: