Navigation path

Strona główna
Czym jest polityka konkurencji?
Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?
Pomoc państwa w czasach pandemii
Instytucje UE a polityka konkurencji
Kontakt

Informacje dla konsumentów

Czym jest polityka konkurencji?

Konkurencja wywiera nieustanną presję na przedsiębiorców, zmuszając ich do oferowania jak najlepszych produktów po możliwie najkorzystniejszych cenach, ponieważ w przeciwnym wypadku konsumenci mogą zacząć robić zakupy gdzie indziej. Działalność gospodarcza na wolnym rynku powinna być grą opartą na regułach konkurencji, z której korzyści czerpią konsumenci.

Przedsiębiorstwa próbują czasem ograniczać konkurencję. Aby utrzymać dobrze funkcjonujące rynki produktowe, organy takie jak Komisja muszą zapobiegać zachowaniom antykonkurencyjnym lub korygować je. Komisja nadzoruje: