Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Staatssteun in de coronacrisis
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Wat houdt het concurrentiebeleid in?

Bedrijven moeten concurreren en moeten daarom de beste producten tegen de beste prijs bieden. Anders gaat de consument naar een ander. In een vrije markt concurreren bedrijven en haalt de consument hier voordeel uit.

Soms proberen bedrijven de concurrentie te beperken. Om te zorgen dat de markt goed blijft functioneren, moeten autoriteiten zoals de Commissie concurrentieverstorend gedrag voorkomen of ongedaan maken. De Commissie houdt toezicht op: