Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Öppna och konkurrensutsatta marknader

En rad viktiga tjänster – energi, telekom, transport, vatten och post – styrs i vissa länder fortfarande av statliga myndigheter i stället för privata företag.

Kommissionen uppmuntrar EU-länderna att konkurrensutsätta dessa tjänster (så kallade tjänster av allmänt ekonomiskt intresse), så att konsumenterna får skäligare priser och bättre kvalitet, samtidigt som man ser till att alla har tillgång till tjänsterna, även i de geografiska områden där det inte är lönsamt.

Länderna kan anförtro vissa allmännyttiga tjänster åt företag genom att ge dem skyldigheter, rättigheter och ekonomisk ersättning i enlighet med reglerna för statligt stöd.

Länderna måste göra skillnad mellan de delar av en tjänst som kan konkurrensutsättas (t.ex. Internet) och själva nätverken (t.ex. kablar). Nätverken är unika för varje territorium och måste delas rättvist mellan de konkurrerande företag som vill använda dem.

Vad har liberaliseringen för fördelar?

Konsumenterna kan välja bland olika tjänsteleverantörer och produkter.

Konsumenterna får lägre priser och nya tjänster, som normalt är mer effektiva och konsumentvänliga än tidigare.

Ekonomin blir mer konkurrenskraftig.

Får jag bra allmännyttiga tjänster på en konkurrensutsatt marknad?

Ja, om det finns regler som ser till att man fortsätter att tillhandahålla tjänsterna och inte skadar konsumentintresset.

Kommissionen tar alltid hänsyn till att vissa organisationer med monopolrättigheter har särskilda skyldigheter. På så sätt säkrar man en rättvis konkurrens utan att missgynna statsfinansierade organisationer som är skyldiga att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse även då detta inte är vinstgivande.

Hur har valfrihet införts?

Inom järnvägen, elsektorn och gassektorn är nätoperatörerna nu tvungna att ge konkurrenterna tillgång till nätverken. Inom dessa sektorer är det viktigt att se till att alla leverantörer har rättvis tillgång till näten, så att konsumenterna kan välja den leverantör som erbjuder bäst villkor.

Kan detta få direkt effekt för konsumenterna?

Ibland.

På de två marknader som konkurrensutsattes först (flyg- och telekombranschen) har priserna sjunkit kraftigt. På marknader som konkurrensutsattes senare eller inte alls (el, gas, järnvägar och posttjänster) är priserna däremot oförändrade eller till och med högre.

Det kan visserligen ha olika branschspecifika orsaker – gaspriserna hänger till exempel nära samman med oljepriserna, men konsumenterna tycks ändå få lägre priser i branscher som är öppnare för konkurrens.


  
Föregående Till början Nästa