Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt


Vad menas med konkurrenspolitik?

Konkurrenspolitiken handlar i princip om att se till att företagen – via sina produkter och priser – konkurrerar med varandra på samma villkor och utan orättvisa fördelar.

Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?

Konsumenten vinner på att företagen tvingas konkurrera med varandra. Konkurrens leder till nya och bättre produkter. Priserna pressas nedåt. Läs mer om lägre priser

Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?

Kommissionen inleder förfaranden mot företag i många olika branscher, vilket ofta direkt påverkar produkter och tjänster på konsumentmarknaden.

EU-institutionerna och konkurrenspolitiken

Hur samarbetar kommissionen med andra EU-institutioner, intressegrupper och enskilda?