Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Statligt stöd i pandemins tidevarv
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt


Vad menas med konkurrenspolitik?

Konkurrenspolitiken handlar i princip om att se till att företagen – via sina produkter och priser – konkurrerar med varandra på samma villkor och utan orättvisa fördelar.

Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?

Konsumenten vinner på att företagen tvingas konkurrera med varandra. Konkurrens leder till nya och bättre produkter. Priserna pressas nedåt. Läs mer om lägre priser

Statligt stöd i pandemins tidevarv

EU-kommissionen kontrollerar att reglerna om statligt stöd följs, så att de statliga stöd som ges till stora och små företag inte ger dem en orättvis fördel eller snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

EU-institutionerna och konkurrenspolitiken

Hur samarbetar kommissionen med andra EU-institutioner, intressegrupper och enskilda?