Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Štátna pomoc v čase pandémie
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?


Čo je to politika hospodárskej súťaže?

Základným cieľom v rámci politiky hospodárskej súťaže je zabezpečovať, aby spoločnosti navzájom súťažili za rovnakých podmienok bez neoprávnených výhod – rozhodujúce sú ich výrobky a cena, za ktorú ich ponúkajú.

Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?

Keď sú spoločnosti nútené zvádzať konkurenčný boj, víťazom je spotrebiteľ. Na trh sa dostanú nové a lepšie výrobky. Ceny klesajú. Viac o tejto téme.


Štátna pomoc v čase pandémie

Európska komisia presadzuje pravidlá štátnej pomoci, aby sa uistila, že podpora, ktorú vlády EÚ poskytujú veľkým aj malým spoločnostiam, nedá týmto spoločnostiam neoprávnenú výhodu alebo nenaruší hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu EÚ.

Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže

Akým spôsobom Komisia spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ, zainteresovanými skupinami a občanmi?