Navigation path

Úvodní stránka
Co je politika hospodářské soutěže?
Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?
Veřejná podpora v době pandemie
Politika hospodářské soutěže a orgány EU
Kontakty


Co je politika hospodářské soutěže?

Politika hospodářské soutěže má v podstatě za úkol zajistit, aby konkurenční boj mezi podniky probíhal na základě srovnání jejich produktů a cen, za stejných podmínek pro všechny bez nespravedlivých zvýhodnění.

Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?

To, že jsou podniky nuceny si konkurovat, je dobré pro spotřebitele. Na trh přicházejí nové, dokonalejší produkty. A klesají ceny. Další informace o významu politiky hospodářské soutěžeVeřejná podpora v době pandemie

Evropská komise dohlíží na dodržování pravidel veřejné podpory, aby pomoc, kterou jednotlivé státy Unie poskytují velkým i malým podnikům, nepředstavovala nespravedlivou výhodu vůči ostatním nebo nenarušovala rovné podmínky na vnitřním trhu.

Politika hospodářské soutěže a orgány EU

Jak Komise spolupracuje s ostatními orgány EU, se zástupci zainteresovaných stran a občany?