...

Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Държавната помощ по време на пандемията
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти


Какво представлява политиката на конкуренция?

Политиката в областта на конкуренцията има за цел главно да гарантира, че предприятията се конкурират помежду си на базата на своите продукти и цени при равни условия и без несправедливи предимства.

Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?

Когато се налага предприятията да се конкурират помежду си, потребителите печелят. Разработват се нови, по-добри продукти, а цените намаляват. Повече за значението на политиката на конкуренция


Държавната помощ по време на пандемията

Европейската комисия прилага правила за държавната помощ, за да гарантира, че подкрепата на правителствата от ЕС за големи и малки предприятия не им дава несправедливо предимство и не нарушава условията на честна конкуренция в рамките на единния пазар.

Институциите на ЕС и политиката на конкуренция

Как Комисията работи с другите европейски институции, със заинтересованите групи и гражданите?