Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

Zamerané na spotrebiteľov

Ako Komisia uplatňuje politiku hospodárskej súťaže?

Európska komisia sa zaoberá širokou škálou prípadov v rôznych sektoroch priemyselnej činnosti, čo má vplyv na mnoho výrobkov, ktoré spotrebitelia často používajú. V niektorých prípadoch ide o výrobky určené priamo spotrebiteľom, zatiaľ čo v iných prípadoch môže ísť o produkty alebo materiály používané pri výrobe spotrebiteľských výrobkov.

Prípady hospodárskej súťaže EÚ podľa výrobkov