Navigation path

Kezdőlap
Mi a versenypolitika?
Miért fontos a versenypolitika a fogyasztók számára?
Hogyan alkalmazza a Bizottság a versenypolitikát?
Az európai uniós intézmények és a versenypolitika
Kapcsolat

Fogyasztói tájékoztató

Kormányzati támogatás az iparnak (állami támogatás)

Előfordul, hogy a kormányhatóságok közpénzekből támogatnak helyi iparágakat vagy egyes vállalatokat. Ez az utóbbiak számára tisztességtelen előnyt biztosít más uniós országok hasonló ágazataihoz képest. Vagyis sérti a versenyt és torzítja a kereskedelmet.

A Bizottság feladata ennek megakadályozása, és az, hogy csak olyan esetben engedélyezze a kormányzati támogatást, ha az valóban a tágabb értelemben vett közérdeket szolgálja, legyen ez a társadalom vagy a gazdaság egészének az érdeke.

Arról, hogy a Bizottság hogyan alkalmazza az uniós szabályokat a magánszférának nyújtott kormányzati támogatásokkal (állami támogatás) kapcsolatosan, lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkét.


Az engedélyezhető és a tiltott támogatás megkülönböztetése

A Bizottságnak először az alábbi kérdésekre kell választ adnia:

  • Nyújtottak támogatást az állami hatóságok – pl. konkrét támogatás, kamat- és adókedvezmény, garancia, vállalati holding, kedvezményes feltételekkel biztosított áruk és szolgáltatások stb. formájában?
  • A támogatás várhatóan befolyásolja az uniós országok közötti kereskedelmet? (Amennyiben egy vállalat hároméves időszak alatt kevesebb mint 200 000 EUR összértékű támogatást kap, az nem minősül az uniós kereskedelem befolyásolásának.)
  • A támogatás szelektív – vagyis előnyt biztosít adott vállalatok, egy iparág adott része vagy egy adott régió vállalatai számára? Az általános adóintézkedések és foglalkoztatási jogszabályok például nem szelektívek, hiszen mindenkire egyformán alkalmazandók.
  • A verseny torzult vagy torzulhat a jövőben?

Ha igen, a Bizottság nem engedélyezheti a támogatást, hacsak nem bizonyítják, hogy az összeegyeztethető a közös piaccal.

Példák

Engedélyezhető (a közös uniós érdek szempontjából): az olyan támogatás, amely a hátrányos helyzetű régiókat, a kis- és középvállalkozásokat, a kutatást és a fejlesztést, a környezetvédelmet, a képzést, a foglalkoztatást és a kultúrát támogatja vagy mozdítja elő.

Nem engedélyezhető: a meghatározott hátrányos helyzetű régiókon kívüli nagyvállalatok számára nyújtott általános beruházási támogatás, az exporttámogatás, illetve a vállalatok működési költségeinek fedezésére nyújtott támogatás.

Amennyiben egy vállalat hároméves időszak alatt kevesebb mint 200 000 EUR összértékű támogatást kap, az nem minősül állami támogatásnak, mivel ez kevés ahhoz, hogy befolyásolja az uniós országok közötti kereskedelmet. Ezzel az egyszerűsítéssel a Bizottság fontosabb ügyekre összpontosíthat.


A kormányzati támogatás nyomon követése

Az uniós kormányoknak a szabályok szerint tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az általuk tervezett állami és egyéb támogatásokról, még mielőtt azokat nyújtanák.

A Bizottság a számára bejelentett támogatások kb. 85%-át már az előzetes értékelést követően jóváhagyja.

Ha hivatalos vizsgálat szükséges – vitatott ügyekben –, erről értesítést tesznek közzé az EU Hivatalos Lapjában és a Bizottság online, állami támogatási ügyekről vezetett nyilvántartásában. Az érdekelt felek észrevételekkel élhetnek, a Bizottság pedig a végleges döntés meghozatala előtt valamennyi szempontot mérlegel.

A Bizottság olyan támogatási ügyeket is kivizsgál, amelyekről nem kapott hivatalos értesítést ("jogellenes támogatás"), és amelyekről saját vizsgálata útján, vállalatoktól vagy magánszemélyektől érkezett panasz vagy pedig a média híradásai révén értesült. Amennyiben a Bizottság megállapítása szerint az érintett támogatás összeegyeztethetetlen az uniós joggal és a tisztességes versennyel, utasítja a hatóságokat, hogy szüntessék be a támogatásnyújtást, és fizettessék vissza az addig nyújtott támogatást.


Statisztika

A Bizottság állami támogatásokra vonatkozó kimutatása az egyes uniós országok által nyújtott támogatás teljes összegéről és típusáról tartalmaz statisztikát.

Ebből kitűnik, hogy a korábban egy-egy vállalatnak vagy iparágnak nyújtott támogatást jelenleg az EU szempontjából közérdekű tevékenységek kapják. Ezzel az európai gazdaság versenyképesebbé válhat a globális piacon.


Pénzügy válság – mit tesz a Bizottság?

A Bizottság azt kívánja biztosítani, hogy a válsággal kapcsolatosan tett nemzeti intézkedések nem veszélyeztetik a versenyt, és ehelyett a tágabb értelemben vett európai érdeket veszik figyelembe.

A kormányzati támogatásra vonatkozó szabályok célja annak biztosítása, hogy a kormányok ne próbáljanak meg túltenni egymáson, és ne váljanak egy olyan költséges versenyfutás részeseivé, ahol a saját vállalataik támogatása iránti igyekezetük miatt egészséges vállalatok kerülhetnek tisztességtelen hátrányba.

Ideiglenes szabályok a bankok állami támogatásáról

A Bizottság mindenesetre elismeri, hogy bizonyos kormányzati intézkedésekre szükség van a pénzügyi ágazat problémáinak megoldása érdekében, és ezért különleges átmeneti szabályokat vezetett be a bankok támogatására.

Ezek a szabályok azt írják elő, hogy a bankok nem fogadhatnak el állami támogatást anélkül, hogy maguk ne tennének intézkedéseket a problémák megoldása érdekében.

Ideiglenes szabályok egyéb vállalatok tekintetében

Hogy az uniós kormányok a hitelválság hatásainak kezelésére további lehetőséget kapjanak, a Bizottság átmeneti szabályokat fogadott el, amelyek 2010 végéig vannak érvényben, és amelyek többek között az alábbi intézkedéseket engedélyezik:

  • korlátozott összegű támogatás, vállalatonként legfeljebb 500 000 EUR összegben
  • állami garancia kedvezményes prémiumfeltételekkel nyújtott hitelekre
  • állami támogatású hitelek (különösen környezetbarát termékek esetében)

Lásd még az EU kormányzati támogatásra vonatkozó jogszabályait

További információk az EU kormányzati támogatásra vonatkozó szabályairól


  
előző vissza következő