Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Europeiska konkurrensnätverkets logotyp

Konsumenten i centrum

Europeiska konkurrensnätverket

Alla EU-länder har nationella konkurrensmyndigheter som är behöriga att verkställa EU:s konkurrenslagstiftning. De kan sätta stopp för avtal och metoder som begränsar konkurrensen och bötfälla företag som bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning.

De nationella myndigheterna och kommissionen utbyter viktig information om tillämpningen av EU:s konkurrensregler via det europeiska konkurrensnätverket.

Nätverket gör det lättare för myndigheterna att ta reda på vem som ska ta hand om ett enskilt ärende och vilka myndigheter som kan hjälpa till.


Kan nationella domstolar hantera överträdelser av EU:s konkurrensregler?

Ja – de nationella domstolarna har behörighet att avgöra om ett avtal följer EU:s konkurrensregler.

Företag och konsumenter kan begära skadestånd om de har lidit skada på grund av olagligt konkurrenshämmande beteende.

  
Föregående Till början