Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

logo ESHS

Zamerané na spotrebiteľov

Európska sieť pre hospodársku súťaž

Všetky členské štáty EÚ majú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré majú právomoc presadzovať právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Môžu zakázať dohody a postupy, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž a udeľovať pokuty spoločnostiam, ktoré porušili právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Tieto orgány a Európska komisia si navzájom prostredníctvom Európskej siete pre hospodársku súťaž vymieňajú informácie užitočné na vykonávanie legislatívy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

ESHS uľahčuje určenie orgánu, ktorý by mal určitú záležitosť riešiť, a ktoré ďalšie by mu pri tom mali pomáhať.


Môžu vnútroštátne súdy riešiť porušenia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže?

Áno. Vnútroštátne súdy môžu rozhodovať o tom, či konkrétna dohoda je v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti hospodárskej súťaže alebo nie.

Spoločnosti a spotrebitelia si môžu uplatňovať nárok na náhradu škôd, ak ich utrpeli v dôsledku nezákonného správania obmedzujúceho hospodársku súťaž.

  
predchádzajúca téma návrat o úroveň vyššie