Navigation path

Prima pagină
Ce este politica în domeniul concurenţei?
De ce este importantă pentru consumatori?
Care este rolul Comisiei în aplicarea politicii în domeniul concurenţei?
Instituţiile UE şi politica în domeniul concurenţei
Contact

Loo ECN

În interesul consumatorilor

Reţeaua europeană de concurenţă

În toate statele membre ale UE există autorităţi naţionale competente să aplice legislaţia europeană în domeniul concurenţei. Aceste organisme sunt abilitate să sisteze acordurile şi practicile care denaturează concurenţa şi să oblige întreprinderile care încalcă legislaţia UE în domeniul concurenţei la plata unor amenzi.

Între aceste autorităţi şi Comisia Euroepană au loc schimburi de informaţii privind punerea în aplicarea a legislaţiei în domeniul concurenţei prin intermediul Reţelei europene de concurenţă.

Această reţea permite identificarea atorităţilor competente să se ocupe de o anumită problemă şi a celor care pot furniza asistenţă.


Instanţele naţionale sunt competente să ia hotărâri în cazul încălcării legislaţiei UE în domeniul concurenţei?

Da. Instanţele naţionale sunt abilitate să decidă dacă un acord respectă sau nu legislaţia europeană în domeniul concurenţei.

Întreprinderile şi consumatorii pot solicita daune dacă au fost victimele unui comportament ilegal care limitează concurenţa.

  
înainte pagina principală