Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Hoe voert de Commissie het concurrentiebeleid uit?
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

ECN-logo

Inspelen op de wensen van de consument

European Competition Network

Alle EU-landen hebben nationale mededingingsautoriteiten die de EU-concurrentiewetgeving moeten handhaven. Zij kunnen een eind maken aan afspraken en praktijken die de vrije concurrentie in de weg staan, en ondernemingen beboeten als ze de EU-concurrentieregels overtreden.

Deze autoriteiten en de Commissie wisselen informatie uit over de toepassing van de Europese mededingingsregels via het European Competition Network.

Dit netwerk maakt het makkelijker om te bepalen welke autoriteit een zaak moet behandelen, en welke daarbij kunnen helpen.


Kunnen nationale rechtbanken overtredingen van de EU-concurrentieregels behandelen?

Ja, nationale rechters zijn bevoegd om te beoordelen of een overeenkomst aan de EU-concurrentiewetgeving voldoet.

Bedrijven en consumenten kunnen een schadevergoeding eisen als zij gedupeerd zijn door onwettige concurrentiebeperkende praktijken.

  
vorige terug