Navigation path

Sākumlapa
Kas ir konkurences politika?
Kāpēc konkurences politika ir svarīga patērētājiem?
Kā Komisija īsteno konkurences politiku?
ES iestādes un konkurences politika
Sazināties

EKT logotips

Pasākumi patērētāju interesēs

Eiropas Konkurences iestāžu tīkls

Visās ES dalībvalstīs ir valstu konkurences iestādes, kuras ir pilnvarotas gādāt par ES tiesību ievērošanu šajā jomā. Tās var apturēt tādu līgumu darbību un praksi, kas kaitē konkurencei, un uzlikt naudassodus uzņēmējsabiedrībām, kuras pārkāpj ES tiesību aktus.

Šīs iestādes un Komisija izmanto Eiropas Konkurences iestāžu tīklu, lai apmainītos ar informāciju par ES noteikumu izpildi.

Pateicoties šim tīklam, ir vieglāk noskaidrot instanci, kurā jāvēršas, lai atrisinātu kādu problēmu vai saņemtu palīdzību.


Vai valstu tiesas var lemt par ES konkurences noteikumu pārkāpumiem?

. Valstu tiesas var pieņemt lēmumu par to, vai kāds līgums saskan ar ES noteikumiem konkurences jautājumā vai ne.

Uzņēmumi un patērētāji var pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja ir cietuši no nelikumīgas darbības, kas ierobežo konkurenci.

  
Iepriekšējā Atpakaļ