Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

ECN:n logo

Kuluttajien palveluksessa

Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa toimii kansallinen kilpailuviranomainen, jolla on toimivalta valvoa EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa. Kilpailuviranomainen voi vaatia, että kilpailua rajoittavat sopimukset tai käytännöt lopetetaan sekä määrätä sakkoa EU:n kilpailulainsäädäntöä rikkoville yrityksille.

Kilpailuviranomaiset ja komissio vaihtavat EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyviä hyödyllisiä tietoja Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa.

Verkoston avulla on helpompi määrittää, mikä viranomainen vastaa kunkin asian käsittelystä ja mitkä viranomaiset voivat avustaa tutkimuksissa.


Voivatko kansalliset tuomioistuimet käsitellä EU:n kilpailusääntöjen rikkomisia?

Kyllä – Kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta ratkaista, täyttääkö jokin sopimus EU:n kilpailulainsäädännön vaatimukset.

Yritykset ja kuluttajat voivat vaatia vahingonkorvausta, jos ne katsovat joutuneensa kärsimään kilpailua rajoittavista laittomista toimista.

  
edellinen takaisin