Navigation path

Domov
Kaj je politika konkurence
Zakaj je politika konkurence pomembna za potrošnike?
Državna pomoč v času pandemije
Institucije EU in politika konkurence
Kontakt

Potrošniki in konkurenca

Kontakt in več informacij

1. Kaj lahko storim, če sumim, da poslovno ravnanje omejuje konkurenco?
2. Kaj lahko storim, če sumim, da moje podjetje sodeluje v kartelu ali da na nek način omejuje konkurenco?
3. Kako lahko pri Evropski komisiji vložim pritožbo ali predlog v zvezi z združevanjem?
4. Kaj lahko storim, če je konkurenca izkrivljena zaradi ukrepa državne pomoči?
5. Kje lahko najdem več informacij o politiki konkurence?
6. Na koga se lahko obrnem z vprašanji o konkurenci?
7. Komu lahko pošljem svoje mnenje ali vprašanja o tem spletišču?
Več kontaktov


V vsakdanjem življenju ...

1. Kaj lahko storim, če sumim, da poslovno ravnanje omejuje konkurenco?

V vsakdanjem življenju lahko naletite na primere, pri katerih obstajajo znaki poslovnih ravnanj, ki lahko omejujejo konkurenco. Taka ravnanja so opisana na teh straneh. Na primer, podjetja včasih zavrnejo naročila potrošnikov iz drugih držav članic. Takšna zavrnitev je lahko znak nezakonitih, omejevalnih ravnanj in morda boste želeli o njih obvestiti organ, pristojen za konkurenco.

 • Prvi korak: Odločite se, kateri organ, pristojen za konkurenco, boste obvestili

  Če je primer, na katerega ste naleteli, poseben in omejen na državo ali območje, na katerem živite, ali so vpletene največ tri države članice, se je morda najbolje najprej obrniti na nacionalni organ, pristojen za konkurenco. Organi, pristojni za konkurenco v vseh državah članicah EU, zdaj uporabljajo enaka pravila konkurence kot Evropska komisija in zelo pogosto so prav oni najprimernejši za obravnavanje primera. Če menite, da gre za večje število držav članic, je morda najboljša pot, da se obrnete na Evropsko komisijo.

  Tudi če niste prepričani o obsegu problema, ne oklevajte in se obrnite bodisi na Evropsko komisijo bodisi na nacionalni organ, pristojen za konkurenco. Organi med seboj sodelujejo in lahko morebitni primer na podlagi vaše prijave po potrebi posredujejo naprej.

 • Korak 2A: če želite obvestiti Evropsko komisijo

  • Kako obvestite Komisijo, če sumite, da gre za primer omejevanja konkurence?

   Vaše domneve lahko Evropski komisiji sporočite po elektronski pošti na naslov comp-market-information@ec.europa.eu. Lahko pa tudi pišete na naslov:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   V dopisu navedite svoje ime in naslov, zadevna podjetja in izdelke ter jasno opišite ravnanje, ki ste ga opazili. To bo Evropski komisiji pomagalo odkriti težave na trgu in je lahko izhodišče za preiskavo.

  • Kako vložite uradno pritožbo pri Evropski komisiji?

   Če ste neposredno prizadeti zaradi ravnanja, za katerega sumite, da omejuje konkurenco, in lahko Evropski komisiji predložite določene informacije, boste morda namesto tega želeli vložiti uradno pritožbo. V tem primeru boste morali izpolniti določene pravne zahteve, ki so podrobno razložene v Obvestilu Komisije o obravnavanju pritožb (za nadaljnje informacije glej https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto na naslov comp-market-information@ec.europa.eu, če želite zaprositi za dodatne informacije o vložitvi uradne pritožbe.

  • Obvestitev združenja potrošnikov

   Kot potrošnik lahko o svojih ugotovitvah obvestite tudi združenje potrošnikov. Združenje potrošnikov se lahko zatem odloči, da bo združilo informacije, prejete od različnih potrošnikov, in vložilo uradno pritožbo pri Evropski komisiji.

 • Korak 2B: obvestilo nacionalnemu organu, pristojnemu za konkurenco

  Nacionalni organi, pristojni za konkurenco v državah članicah EU, lahko od vpletenih podjetij zberejo informacije in ukrepajo, da bi odpravili problem, če ugotovijo, da je bilo kršeno konkurenčno pravo EU.

  Prosimo, upoštevajte, da so postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi, odvisni od njihove nacionalne zakonodaje in se lahko od države do države članice razlikujejo. Zato priporočamo, da te postopke najprej preverite na spletni strani organa ali ga zaprosite za navodila, kako najbolje sporočiti svoje domneve, preden uradno ukrepate.

top

2. Kaj lahko storim, če sumim, da moje podjetje sodeluje v kartelu ali da na nek način omejuje konkurenco?

Če se vaše podjetje odloči, da bo izkoristilo načelo Evropske komisije o prizanesljivostiza podjetja v kartelu, ki dajejo notranje informacije o njegovem obstoju, se lahko obrne na Evropsko komisijo neposredno ali po posredniku, na primer pravnem svetovalcu.

Vlogo za imuniteto ali za znižanje globe v skladu s tem načelom je treba poslati na posebno telefaks številko:

(32-2) 29-94585

Tako je zabeležen točen čas in datum stika, informacije pa se obravnavajo kot strogo zaupne. Po potrebi se lahko prvi kontakt opravi na naslednjih posebnih telefonskih številkah:

(32-2) 29-84190 ali (32-2) 29-84191.

Načelo prizanesljivosti pomeni, da si lahko prvo podjetje, ki predloži dokaze o kartelu, ki ga Evropska komisija ne pozna ali ki ga ni odobrila, zagotovi popolno imuniteto pred globami. Podjetja, ki predložijo vloge pozneje, so lahko upravičena do znižanja glob.

Če menite, da podjetje, v katerem ste zaposleni ali bili zaposleni, na nek način omejuje konkurenco, se lahko obrnete na Evropsko komisijo in na zgornje številke sporočite kakršne koli informacije ali dokaze, ki jih morda imate. Brez vašega soglasja vaša identiteta ne bo razkrita.

Komisija se lahko odloči, da bo na podlagi vaših informacij in dokazov začela preiskavo.

top

3. Kako lahko pri Evropski komisiji vložim pritožbo ali predlog v zvezi z združevanjem?

Če želite vložiti pritožbo ali predlog v zvezi z združevanjem, se lahko obrnete na Evropsko komisijo po elektronski pošti na naslov comp-mergers@ec.europa.eu ali pisno na:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Kaj lahko storim, če je konkurenca izkrivljena zaradi ukrepa državne pomoči?
 • Vložim uradno pritožbo

  Če menite, da je konkurenca izkrivljena zaradi ukrepa državne pomoči, lahko vložite pritožbo pri Evropski komisiji. Za to so na tem spletišču na voljo poseben obrazec in navodila.

 • Obvestim Evropsko komisijo med formalnim postopkom preiskave

  Svoje mnenje lahko izrazite tudi, ko Komisija začne formalni postopek preiskave. Komisija mora vedno uporabiti ta postopkovni korak, kadar dvomi o sprejemljivosti državne pomoči. V Uradnem listu Evropske unije Komisija objavi dopis, v katerem razloži težave, ki jih ima pri odobritvi pomoči, in v katerem zainteresirane strani poziva, naj predložijo svoje pripombe.

  Objavljeni dopisi so na voljo tudi na spletišču o konkurenci, na posebni strani z informacijami v zvezi z državnimi pomočmi, ki so bile objavljene v Uradnem listu.

top

5. Kje lahko najdem več informacij o politiki konkurence?

top

6. Na koga se lahko obrnem z vprašanjem o konkurenci?

Vprašanja o konkurenčni politiki lahko pošljete na naslednje poštne predale:

top

7. Komu lahko pošljem svoje mnenje ali vprašanja o tem spletišču?

Vaše mnenje in vprašanja so dobrodošli, zlasti če bi nam radi predlagali načine izboljšanja predstavitve in zagotavljanja informacij. Pišete lahko skrbniku spletišča na naslov comp-web@ec.europa.eu.

top

Več kontaktov