Navigation path

Prima pagină
Ce este politica în domeniul concurenţei?
De ce este importantă pentru consumatori?
Ajutoarele de stat în perioada pandemiei
Instituţiile UE şi politica în domeniul concurenţei
Contact

În interesul consumatorilor

Date de contact şi informaţii suplimentare

1. Ce pot face dacă bănuiesc că o practică comercială restricţionează concurenţa?
2. Ce pot face dacă cred că firma mea poate fi implicată într-un cartel sau restricţionează concurenţa în vreun mod?
3. Cum pot face o sesizare sau notificare legată de o fuziune Comisiei Europene?
4. Ce pot face în cazul în care concurenţa este denaturată printr-o măsură de ajutor de stat?
5. Unde pot obţine mai multe informaţii despre politica din domeniul concurenţei?
6. Unde mă pot adresa dacă am întrebări despre concurenţă?
7. Unde îmi pot adresa observaţiile referitoare la acest site internet?
Alte contacte


La modul practic ...

1. Ce pot face dacă bănuiesc că o practică comercială restricţionează concurenţa?

În viaţa de zi cu zi, se poate să întâlniţi situaţii care prezintă semnele unor practici comerciale ce pot restricţiona concurenţa, precum cele descrise pe acest site internet. De exemplu, uneori companiile au refuzat să accepte comenzi de la consumatori din alte state membre. Un asemenea refuz poate fi semnul unor practici ilegale, restrictive şi este la latitudinea dumneavoastră să informaţi autoritatea competentă în legătură cu acestea.

 • Pasul 1: Decideţi ce autoritate din domeniul concurenţei doriţi să informaţi

  Dacă situaţia pe care aţi întâlnit-o este specifică şi limitată la ţara sau regiunea în care locuiţi, sau nu implică mai mult de trei state membre, ar trebui să luaţi legătura mai întâi cu o autoritate naţională competentă. Autorităţile de profil din toate statele membre al UE aplică în prezent aceleaşi reguli privind concurenţa ca şi Comisia Europeană şi sunt adesea foarte bine poziţionate pentru a se ocupa de problema dumneavoastră. Dacă credeţi că problema implică un număr mai mare de state membre, puteţi alege să contactaţi mai întâi Comisia Europeană.

  Chiar dacă nu sunteţi sigur de amploarea problemei, nu ezitaţi să luaţi legătura fie cu Comisia Europeană, fie cu autoritatea naţională competentă. Autorităţile cooperează şi pot repartiza cazul ce ar putea decurge din sesizarea dumneavoastră aşa cum este mai potrivit.

 • Pasul 2A: Dacă doriţi să informaţi Comisia Europeană

  • Informarea Comisiei Europene în legătură cu problema sesizată

   Puteţi informa Comisia Europeană în legătură cu problema dumneavoastră prin e-mail, la adresa comp-market-information@ec.europa.eu. De asemenea, puteţi trimite o scrisoare la:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgia

   Vă rugăm să indicaţi numele şi adresa dumneavoastră, să numiţi firmele şi produsele implicate şi să descrieţi clar practica pe care aţi observat-o. Aceasta va permite Comisiei Europene să detecteze problemele de pe piaţă şi poate fi punctul de pornire al unei investigaţii.

  • Sesizarea oficială a Comisiei Europene

   Dacă sunteţi direct afectat de practica despre care bănuiţi că limitează concurenţa şi puteţi furniza Comisiei Europene informaţii concrete în acest sens, puteţi să înaintaţi o sesizare oficială. În acest caz, trebuie să îndepliniţi anumite cerinţe legale, care sunt explicate în detaliu în comunicarea Comisiei privind soluţionarea sesizărilor (pentru informaţii suplimentare a se vedea https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Puteţi, de asemenea, să trimiteţi un e-mail la adresa comp-market-information@ec.europa.eu pentru a solicita informaţii suplimentare privind înaintarea unei sesizări oficiale.

  • Informarea unei asociaţii a consumatorilor

   În calitate de consumator, puteţi şi să informaţi o asociaţie a consumatorilor în legătură cu observaţiile dumneavoastră. Asociaţia consumatorilor poate decide ulterior să adune toate informaţiile pe care le-a primit de la diverşi consumatori şi să sesizeze oficial Comisia Europeană.

 • Pasul 2B: Informaţi o autoritate naţională din domeniul concurenţei

  Autorităţile naţionale din domeniul concurenţei din statele membre ale UE pot aduna informaţii de la companiile afectate şi pot lua măsuri pentru remedierea problemei dacă stabilesc că a fost încălcată legislaţia UE privind concurenţa.

  Vă rugăm să reţineţi că procedurile folosite de autorităţile naţionale din domeniul concurenţei depind de legislaţia naţională şi pot fi diferite de la un stat la altul. Aşadar, înainte de a lua legătura cu o autoritate naţională din domeniul concurenţei, poate fi necesar să vizitaţi pagina de internet a acesteia sau să cereţi îndrumări de la acea autoritate în legătură cu modul cel mai potrivit de a comunica informaţiile în legătură cu problema dumneavoastră.

top

2. Ce pot face dacă cred că firma mea poate fi implicată într-un cartel sau restricţionează concurenţa în vreun mod?

Dacă firma dumneavoastră decide să beneficieze de politica de clemenţă , (pe care Comisia Europeană o practică faţă de companiile membre ale unui cartel, care dezvăluie informaţii din interior privind existenţa acestuia), puteţi lua legătura cu Comisia Europeană fie direct, fie printr-un intermediar, de exemplu un consilier juridic.

Trebuie trimisă o cerere pentru acordarea imunităţii sau pentru o reducere a amenzii – în conformitate cu această politică de clemenţă– la numărul de fax specific:

(32-2) 29-94585

Acest lucru garantează înregistrarea exactă a orei şi datei respectivei cereri şi prelucrarea informaţiilor cu maximă confidenţialitate. Dacă este necesar, se poate lua iniţial legătura şi prin intermediul următoarelor numere de telefon speciale:

(32-2) 29-84190 sau (32-2) 29-84191.

Conform politicii respective, prima companie care prezintă dovezi în legătură cu un cartel necunoscut sau nedovedit de Comisia Europeană poate primi imunitate totală în ceea ce priveşte amenzile. Companiile care solicită ulterior imunitate pot beneficia de reducerea amenzilor.

Dacă sunteţi angajat sau fost angajat al unei companii despre care credeţi că restricţionează în vreun fel concurenţa, puteţi lua legătura cu Comisia Europeană la numerele de telefon susmenţionate pentru a comunica orice informaţie sau dovadă pe care o deţineţi în acest sens. Identitatea nu vă va fi dezvăluită fără consimţământul dumneavoastră.

Pe baza informaţiilor şi a probelor pe care le-aţi furnizat, Comisia poate decide să deschidă o investigaţie.

top

3. Cum pot face o sesizare sau notificare legată de o fuziune Comisiei Europene?

În cazul în care doriţi să faceţi o sesizare sau o notificare referitoare la o fuziune, puteţi lua legătura cu Comisia Europeană, prin e-mail, la adresa comp-mergers@ec.europa.eu sau scriind la:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgia

top

4. Ce pot face în cazul în care concurenţa este denaturată printr-o măsură de ajutor de stat?
 • Depuneţi o sesizare oficială

  Puteţi depune o sesizare oficială la Comisia Europeană dacă credeţi că o măsură de ajutor de stat denaturează concurenţa. Pe această pagină vă stă la dispoziţie un formular special şi documentaţia de orientare.

 • Informaţi Comisia Europeană în timpul unei investigaţii formale

  Vă puteţi face auzită vocea şi atunci când Comisia iniţiază o procedură formală de investigaţie. Comisia trebuie să urmeze această procedură atunci când are îndoieli dacă ajutorul de stat poate fi acceptat. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică o notă care explică dificultăţile pe care le are Comisia în aprobarea ajutorului şi care invită părţile interesate să facă observaţii.

  Notele publicate se găsesc şi pe site-ul internet al Direcţiei Generale Concurenţă, pe o pagină specială care conţine informaţiile publicate în Jurnalul Oficial referitoare la ajutorul de stat.

top

5. Unde pot obţine mai multe informaţii despre politica din domeniul concurenţei?

top

6. Cui mă pot adresa dacă am o anumită întrebare legată de concurenţă?

Pentru întrebări legate de politica în domeniul concurenţei ne puteţi contacta prin e-mail, în funcţie de subiect:

top

7. Unde îmi pot adresa observaţiile referitoare la acest site internet?

Comentariile dumneavoastră sunt binevenite, în special în cazul în care aveţi idei cu privire la ameliorarea informaţiilor furnizate pe aceste pagini. Vă rugăm contactaţi administratorii site-ului la adresa comp-web@ec.europa.eu

top

Alte contacte