Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Staatssteun in de coronacrisis
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Contactgegevens en nadere informatie

1. Wat kan ik doen als ik vermoed dat een handelspraktijk de concurrentie beperkt?
2. Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn bedrijf bij een kartel is betrokken of op andere wijze de concurrentie beperkt?
3. Hoe kan ik een klacht of suggestie in verband met een fusie bij de Europese Commissie indienen?
4. Wat kan ik doen als een steunmaatregel de concurrentie vervalst?
5. Waar kan ik zelf meer informatie over het concurrentiebeleid vinden?
6. Waar kan ik met vragen over concurrentie terecht?
7. Waar kan ik reacties over deze website kwijt?
Meer contactadressen


Praktisch allerlei

1. Wat kan ik doen als ik vermoed dat een handelspraktijk de concurrentie beperkt?

Misschien ontdekt u in uw dagelijks leven aanwijzingen voor concurrentiebeperkende handelspraktijken zoals die in deze brochure zijn beschreven. U komt er bijvoorbeeld achter dat een bedrijf bestellingen van consumenten uit andere lidstaten weigert. Mogelijk is zo’n weigering onwettig en wilt u die onder de aandacht van de mededingingsautoriteit brengen.

 • Stap 1: Nagaan tot welke mededingingsautoriteit u zich moet wenden

  Als de praktijken zich beperken tot uw eigen land of streek of tot niet meer dan drie lidstaten, kunt u zich in eerste instantie het best tot de nationale mededingingsautoriteit wenden. De mededingingsautoriteiten van alle EU-lidstaten passen tegenwoordig dezelfde concurrentieregels toe als de Europese Commissie en vaak kunnen zij uw klacht het best behandelen. Als u vermoedt dat het om een groter aantal lidstaten gaat, kunt u ervoor kiezen meteen contact op te nemen met de Europese Commissie.

  Ook als u niet zeker bent van de omvang van het probleem, aarzel dan niet om met de Europese Commissie of met een nationale mededingingsautoriteit contact op te nemen. De autoriteiten werken samen en kunnen eventueel onderling besluiten wie uw klacht het best kan behandelen.

 • Stap 2A: Als u de Europese Commissie wilt inlichten

  • Neem contact op met de Europese Commissie

   U kunt uw klacht per e-mail doorgeven aan: comp-market-information@ec.europa.eu. Maar u kunt ook een brief schrijven aan:

   Europese Commissie
   Directoraat-generaal Concurrentie
   Griffie - Antitrust
   B-1049 Brussel
   België

   Vergeet niet uw naam en adres op te geven, de ondernemingen en producten in kwestie te noemen en duidelijk te beschrijven wat u te weten bent gekomen. Dit helpt de Europese Commissie om eventuele problemen op de markt op te sporen en kan het beginpunt van een onderzoek zijn.

  • Een formele klacht indienen bij de Europese Commissie

   If you are directly affected by the practice which you suspect restricts competition and able to provide the European Commission with specific information, you may want to lodge a formal complaint instead. In this case, you would need to fulfil certain legal requirements which are explained in detail in the Commission Notice on the handling of complaints (for further information see https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   U kunt ook een e-mail sturen naar comp-market-information@ec.europa.eu met een verzoek om nadere informatie over het indienen van een formele klacht.

  • Een consumentenvereniging op de hoogte brengen

   Als individuele consument kunt u ook bij een consumentenvereniging terecht. Die kan dan besluiten om de van verschillende consumenten ontvangen informatie te bundelen en een formele klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

 • Stap 2B: Een nationale mededingingsinstantie inlichten

  De nationale mededingingsautoriteiten in de EU-lidstaten kunnen bij de betrokken ondernemingen informatie opvragen en verlangen dat het probleem wordt opgelost, als zij vaststellen dat de concurrentiewetgeving van de EU is overtreden.

  Hou er wel rekening mee dat de procedures van de nationale autoriteiten per land kunnen verschillen. Voordat u met de nationale mededingingsautoriteit contact opneemt is het misschien raadzaam diens website te raadplegen of bij deze autoriteit na te vragen welke procedure u het best kunt volgen.

top

2. Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn bedrijf bij een kartel is betrokken of op andere wijze de concurrentie beperkt?

Als uw bedrijf besluit te profiteren van de clementieregeling van de Europese Commissie (de speciale regeling voor kartelleden die interne gegevens over het bestaan ervan doorgeven) kan het rechtstreeks of via een tussenpersoon, bijvoorbeeld een juridisch adviseur, met de Europese Commissie contact opnemen.

Een verzoek tot immuniteit of boeteverlaging in het kader van dit beleid dient te worden gestuurd naar het hiervoor bestemde faxnummer:

(32-2) 29-94585

Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de precieze tijd en datum van het contact worden geregistreerd en dat de informatie met de grootste vertrouwelijkheid wordt behandeld. Indien nodig kan het eerste contact ook telefonisch worden gelegd:

(32-2) 29-84190 of (32-2) 29-84191.

De clementieregeling bepaalt dat het eerste bedrijf dat bewijzen over het bestaan van een tot dusverre bij de Europese Commissie onbekend of niet bewezen kartel overlegt, geen boete hoeft te betalen. Bedrijven die in een later stadium een verzoek indienen, kunnen boetevermindering krijgen.

Bent u werknemer of gewezen werknemer van een bedrijf dat u van concurrentiebeperkende praktijken verdenkt, dan kunt u met de Europese Commissie contact opnemen door naar een van de speciale telefoonnummers te bellen: (32-2) 29-84190 of (32-2) 29-84191. U kunt dan alle gegevens en eventuele bewijzen waar u over beschikt doorgeven. Uw identiteit zal niet zonder uw instemming worden bekendgemaakt.

Op basis van de informatie en bewijzen die u hebt verstrekt kan de Commissie besluiten een onderzoek te openen.

top

3. Hoe kan ik een klacht of suggestie in verband met een fusie bij de Europese Commissie indienen?

Als u een klacht over een fusie wilt indienen of een suggestie hierover heeft, kunt u per e-mail comp-mergers@ec.europa.eu contact opnemen met de Europese Commissie of schrijven naar het volgende adres:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie - Fusies
B-1049 Brussel
België

top

4. Wat kan ik doen als een steunmaatregel de concurrentie vervalst?
 • Een formele klacht indienen

  U kunt bij de Europese Commissie een klacht indienen als u van mening bent dat de concurrentie door een steunmaatregel wordt vervalst. Een speciaal formulier en nadere instructies vindt u op deze paginae.

 • De Europese Commissie op de hoogte brengen bij een formeel onderzoek

  U kunt ook uw stem laten horen wanneer de Commissie een formeel onderzoek instelt. Dit is een procedure die de Commissie altijd volgt bij twijfels over de goedkeuring van een steunmaatregel. In het Publicatieblad van de Europese Unie wordt een brief gepubliceerd waarin de Commissie uitlegt waarom zij moeite heeft met de goedkeuring van de steun en waarin zij om reacties van belanghebbenden vraagt.

  Deze brieven zijn ook te vinden op een speciale pagina op de concurrentiewebsite met de informatie over staatssteun uit het Publicatieblad.

top

5. Waar kan ik zelf meer informatie over het concurrentiebeleid vinden?

top

6. Waar kan ik met specifieke vragen over concurrentie terecht?

Als u specifieke vragen heeft over het mededingingsbeleid, kunt u deze hier stellen:

top

7. Waar kan ik reacties over deze website kwijt?

Reacties op deze website zijn welkom, vooral als u ideeën heeft voor verbetering van de informatie op deze website. Neem daarvoor contact op met de webmasters: comp-web@ec.europa.eu.

top

Meer contactadressen