Navigation path

Sākumlapa
Kas ir konkurences politika?
Kāpēc konkurences politika ir svarīga patērētājiem?
Valsts atbalsts pandēmijas laikā
ES iestādes un konkurences politika
Sazināties

Pasākumi patērētāju interesēs

Kontaktinformācija un cita papildinformācija

1. Kā rīkoties, ja man ir aizdomas, ka uzņēmējdarbības prakse ierobežo konkurenci?
2. Kā rīkoties, ja man šķiet, ka mans uzņēmums varētu būt iesaistīts kartelī vai kaut kādā veidā ierobežo konkurenci?
3. Kā es Eiropas Komisijai varu iesniegt sūdzību vai priekšlikumu saistībā ar apvienošanos?
4. Kā rīkoties, ja konkurence ir izkropļota valsts atbalsta pasākuma dēļ?
5. Kur es varu uzzināt vairāk par konkurences politiku?
6. Kam es varu jautāt, ja man rodas jautājumi par konkurenci?
7. Kam es varu sūtīt informāciju par šo tīmekļa vietni?
Cita kontaktinformācija


Praktiski jautājumi ...

1. Kā rīkoties, ja man ir aizdomas, ka uzņēmējdarbības prakse ierobežo konkurenci?

Ikdienā Jūs varat sastapties ar situācijām, kurās novērojamas tādas uzņēmējdarbības prakses pazīmes, kas var ierobežot konkurenci, piemēram, tādas, kā aprakstītas šajā vietnē. Piemēram, uzņēmumi dažreiz ir atteikušies pieņemt pasūtījumus no citu dalībvalstu patērētājiem. Šāds atteikums var liecināt par nelikumīgu, ierobežojošu praksi, un jūs, iespējams, vēlēsieties par to informēt konkurences iestādi.

 • Pirmais solis. Izlemiet, kuru konkurences iestādi informēt

  Ja situācija, ar kuru esat sastapies, ir specifiska un attiecas tikai uz valsti vai reģionu, kurā dzīvojat, vai tajā iesaistītas ne vairāk kā trīs dalībvalstis, iespējams, vēlēsieties pirmām kārtām sazināties ar valsts konkurences iestādi. Visu ES dalībvalstu konkurences iestādes tagad piemēro tādus pašus konkurences noteikumus kā Eiropas Komisija, un ļoti bieži tās spēj atrisināt jūsu problēmu. Ja jums šķiet, ka ir iesaistīts lielāks skaits dalībvalstu, varat vispirms sazināties ar Eiropas Komisiju.

  Pat ja jūs neesat pārliecināts par problēmas apjomu, nevilcinieties sazināties ar Eiropas Komisiju vai valsts konkurences iestādi. Iestādes sadarbojas un var atbilstīgi savā starpā sadalīt lietas, kas izriet no jūsu ziņojuma.

 • 2.A solis. Ja vēlaties informēt Eiropas Komisiju

  • Eiropas Komisijas informēšana par aizdomām

   Par savām bažām Jūs varat paziņot Eiropas Komisijai pa e-pastu uz adresi comp-market-information@ec.europa.eu. Iespējams rakstīt arī vēstuli:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Lūdzu, norādiet savu vārdu un adresi, attiecīgos uzņēmumus un produktus un skaidri aprakstiet novēroto praksi. Tas palīdzēs Eiropas Komisijai konstatēt problēmas tirgū un var kļūt par izmeklēšanas izejas punktu.

  • Oficiālas sūdzības iesniegšana Eiropas Komisijai

   Ja jūs tieši skar prakse, par kuru jums ir aizdomas, ka tā ierobežo konkurenci, un jūs varat Eiropas Komisijai sniegt specifisku informāciju, iespējams, vēlēsieties iesniegt oficiālu sūdzību. Tādā gadījumā jums jāizpilda dažas juridiskas prasības, kas sīki izskaidrotas Komisijas Paziņojumā par sūdzību izskatīšanu (sīkāku informāciju skatīt https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Varat arī nosūtīt e-pastu uz adresi comp-market-information@ec.europa.eu, lai pieprasītu sīkāku informāciju par oficiālas sūdzības iesniegšanu.

  • Patērētāju asociācijas informēšana

   Būdams individuāls patērētājs, jūs par saviem novērojumiem varat informēt arī patērētāju asociāciju. Tad patērētāju asociācija var lemt par informācijas apkopošanu, kas saņemta no dažādiem patērētājiem, un iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai.

 • 2.B solis. Informējiet dalībvalsts konkurences iestādi

  Valstu konkurences iestādes ES dalībvalstīs var apkopot informāciju no attiecīgajiem uzņēmumiem un veikt pasākumus, lai labotu situāciju, ja tās konstatē, ka pārkāptas ES konkurences tiesības.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka valsts iestāžu ievērotās procedūras ir atkarīgas no valsts tiesību aktiem un dažādās ES dalībvalstīs var atšķirties. Tāpēc pirms sazināšanās ar valsts konkurences iestādi jūs, iespējams, vēlēsieties iepazīties ar tās tīmekļa vietni vai saņemt iestādes norādījumus par to, kā vislabāk paziņot par savām aizdomām.

top

2. Kā rīkoties, ja man šķiet, ka mans uzņēmums varētu būt iesaistīts kartelī vai kaut kādā veidā ierobežo konkurenci?

Ja jūsu uzņēmums nolemj izmantot Eiropas Komisijas iecietības politiku (politiku attiecībā uz uzņēmumiem, kas ietilpst kartelī, kurš sniedz iekšējo informāciju par tā pastāvēšanu), tas var vērsties pie Eiropas Komisijas tieši vai izmantot starpnieku, piemēram, juriskonsultu.

(32-2) 29-94585

Tas nodrošina, ka tiek reģistrēts precīzs saziņas laiks un datums un ka informācija tiek apstrādāta sevišķi konfidenciāli. Ja vajadzīgs, sākumā var sazināties, zvanot uz šiem īpašajiem tālruņa numuriem:

(32-2) 29-84190 vai(32-2) 29-84191.

Saskaņā ar politiku uzņēmums, kas pirmais iesniedz pierādījumus par Eiropas Komisijai nezināmu vai nepierādītu karteli, var saņemt pilnīgu atbrīvojumu no sodanaudas. Uzņēmumiem, kas pieteikumus iesniedz vēlāk, sodanaudas var tikt samazinātas.

Ja jūs esat tāda uzņēmuma darbinieks vai bijušais darbinieks, kas, jūsuprāt, kaut kādā veidā ierobežo konkurenci, varat sazināties ar Eiropas Komisiju pa iepriekšminētajiem īpašajiem tālruņa numuriem: Jūsu personība netiks atklāta bez jūsu piekrišanas.

Pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju un pierādījumiem, Komisija var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu.

top

3. Kā es Eiropas Komisijai varu iesniegt sūdzību vai priekšlikumu saistībā ar apvienošanos?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību vai ierosinājumu saistībā ar apvienošanos, varat sazināties ar Eiropas Komisiju pa comp-mergers@ec.europa.eu vai rakstīt:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Kā rīkoties, ja konkurence ir izkropļota valsts atbalsta pasākuma dēļ?
 • Iesniedziet oficiālu sūdzību

  Jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai, ja uzskatāt, ka konkurence ir izkropļota valsts atbalsta pasākuma dēļ. Šajā lapā ir pieejama īpaša veidlapa un sīkāki norādījumi.

 • Informējiet Eiropas Komisiju oficiālas izmeklēšanas laikā

  Jūs arī varat izteikt savu viedokli, kad Komisija uzsāk oficiālu izmeklēšanas procedūru. Komisijai vienmēr jāveic šī procesuālā rīcība, kad tai ir šaubas par valsts atbalsta atļaušanu. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēta vēstule, kurā būs izskaidrotas grūtības, kādas Komisijai radušās, izvērtējot atbalstu, un ieinteresētās puses tiks aicinātas sniegt komentārus.

  Publicētās vēstules var atrast arī tīmekļa vietnē par konkurenci, īpašā lapā, kurā ir Oficiālajā Vēstnesī publicēta informācija par valsts atbalstu.

top

5. Kur es varu uzzināt vairāk par konkurences politiku?

top

6. Kam es varu jautāt, ja man rodas jautājumi par konkurenci?

Ja jums ir konkrēts jautājums par konkurences politiku, sūtiet e-pastu uz mūsu tematiskajām e-pastkastītēm:

top

7. Kam es varu sūtīt informāciju par šo tīmekļa vietni?

Esat laipni aicināti sūtīt savas atsauksmes un ierosmes, it sevišķi, ja jums ir kādas idejas, kā uzlabot šajās lapās sniegto informāciju. Lūdzu, sazinieties ar tīmekļa pārziņiem comp-web@ec.europa.eu

top

Cita kontaktinformācija