Navigation path

Pradžia
Kas yra konkurencijos politika?
Kodėl konkurencijos politika svarbi vartotojams?
Valstybės pagalba pandemijos sąlygomis
ES institucijos ir konkurencijos politika
Kontaktai

Dėmesio centre – vartotojai

Kontaktiniai duomenys ir nuorodos, kur gauti daugiau informacijos

1. Ką galiu padaryti, jeigu manau, kad kokie nors bendrovių veiksmai varžo konkurenciją?
2. Ką galiu padaryti, jeigu manau, kad mano bendrovė gali būti kartelio narė arba kaip nors varžyti konkurenciją?
3. Kaip galiu Europos Komisijai pateikti skundą ar pasiūlymą dėl bendrovių susijungimo?
4. Ką galiu padaryti, jeigu dėl suteiktos valstybės pagalbos buvo iškraipyta konkurencija?
5. Kur gauti daugiau informacijos apie konkurencijos politiką?
6. Kas gali atsakyti į mano klausimus, susijusius su konkurencija?
7. Kam siųsti atsiliepimus apie šią tinklavietę?
Daugiau kontaktinių duomenų


Praktiškai ...

1. Ką galiu padaryti, jeigu manau, kad kokie nors bendrovių veiksmai varžo konkurenciją?

Kasdieniniame gyvenime galite pastebėti konkurenciją galinčių varžyti bendrovių veiksmų požymių, aprašytų šioje tinklavietėje. Pavyzdžiui, bendrovės kartais atsisako priimti kitų valstybių narių vartotojų užsakymus . Toks atsisakymas gali būti neteisėtos, konkurenciją varžančios veiklos požymis, ir jūs galbūt norėtumėte apie tai pranešti konkurencijos institucijai.

 • 1 veiksmas. Nuspręskite, kuriai konkurencijos institucijai pranešti

  Jeigu jūsų pastebėtas atvejis yra specifinis, būdingas tiktai tai šaliai ar teritorijai, kurioje jūs gyvenate, arba susijęs ne daugiau kaip su trimis valstybėmis narėmis, pirmiausia turėtumėte kreiptis į nacionalinę konkurencijos instituciją. Visų ES valstybių narių konkurencijos institucijos dabar taiko tas pačias konkurencijos taisykles kaip ir Europos Komisija ir dažnai jūsų klausimą gali sėkmingai išspręsti. Jeigu manote, kad minėti veiksmai yra susiję su daugiau valstybių narių, pirmiausia turėtumėte kreiptis į Europos Komisiją.

  Net jeigu nesate tikri dėl problemos masto, būtinai susisiekite su Europos Komisija arba su nacionaline konkurencijos institucija. Šios institucijos bendradarbiauja ir prireikus gali viena kitai perduoti bylą, kuri gali būti pradėta gavus jūsų pranešimą.

 • 2A veiksmas. Jeigu norite pranešti Europos Komisijai

  • Kaip pranešti Europos Komisijai jus neraminančią informaciją

   Savo informaciją Europos Komisijai galite siųsti el. paštu: comp-market-information@ec.europa.eu. Be to, galite siųsti pranešimą paštu adresu:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Nurodykite savo vardą, pavardę, adresą, atitinkamas bendroves bei produktus ir aiškiai apibūdinti pastebėtus veiksmus. Tai Europos Komisijai padės nustatyti rinkos problemas ir galbūt pradėti tyrimą.

  • Oficialaus skundo teikimas Europos Komisijai

   Jeigu jūs tiesiogiai nukentėjote nuo veiksmų, kurie, jūsų manymu, varžo konkurenciją, ir galite Europos Komisijai suteikti konkrečios informacijos, galite pateikti oficialų skundą. Tada jums reikėtų tenkinti tam tikrus teisinius reikalavimus, kurie yra išsamiai išdėstyti Komisijos pranešime dėl skundų svarstymo (daugiau informacijos rasite adresu https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Daugiau informacijos apie oficialaus skundo pateikimo tvarką galite paprašyti atsiųsti e. paštu adresu comp-market-information@ec.europa.eu.

  • Pranešimas vartotojų asociacijai

   Jei esate individualus vartotojas, apie pastebėtus veiksmus taip pat galite pranešti vartotojų asociacijai. Tada asociacija gali priimti sprendimą surinkti iš skirtingų vartotojų gautą informaciją ir pateikti oficialų skundą Europos Komisijai.

 • 2B veiksmas. Nacionalinės konkurencijos institucijos informavimas

  Nustačiusios ES konkurencijos teisės pažeidimą, ES valstybių narių nacionalinės konkurencijos institucijos iš atitinkamų bendrovių gali surinkti informaciją ir imtis veiksmų problemai spręsti.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad nacionalinės institucijos įgyvendina procedūras remdamosi nacionaliniais įstatymais, todėl skirtingose ES valstybėse narėse jos gali skirtis. Tad prieš kreipdamiesi į nacionalinę konkurencijos instituciją, jos tinklavietėje turėtumėte susirasti informacijos ar šioje institucijoje pasiteirauti, kaip būtų geriausia pranešti apie jūsų pastebėtą problemą.

top

2. Ką galiu padaryti, jeigu manau, kad mano bendrovė gali būti kartelio narė arba kaip nors varžyti konkurenciją?

Jeigu jūsų bendrovė nusprendžia pasinaudoti Europos Komisijos atleidimo nuo baudų politika, kuri taikoma kartelinį susitarimą sudariusioms bendrovėms, teikiančioms viešai neatskleistos informacijos apie jo veikimą, su Europos Komisija ji gali susisiekti arba tiesiogiai, arba per tarpininką (pvz., teisininką).

Prašymas atleisti nuo atsakomybės ar sumažinti baudos dydį, remiantis šia politika, turėtų būti siunčiamas specialiu fakso numeriu:

(32-2) 29-94585

Taip užregistruojamas tikslus pranešimo laikas ir diena, o informacija griežtai saugoma paslaptyje. Jei būtina, iš pradžių galima skambinti šiais specialiais telefono numeriais:

(32-2) 29-84190 arba (32-2) 29-84191.

Pagal politikos nuostatas pirmoji įrodymus apie Europos Komisijai nežinomą ar jos neįrodytą kartelio veikimą pateikusi bendrovė gali būti visiškai atleista nuo baudų. Vėliau prašymus pateikusioms bendrovėms baudos gali būti sumažintos.

Jeigu manote, kad bendrovė, kurioje jūs dirbate ar dirbote, kokiu nors būdu varžo konkurenciją, galite susisiekti su Europos Komisija ir jai pateikti bet kokios informacijos bei įrodymų apie tai pirmiau nurodytais numeriais. Be jūsų sutikimo jūsų tapatybė nebus atskleista.

Remdamasi jūsų pateikta informacija ir įrodymais, Komisija gali nuspręsti pradėti tyrimą.

top

3. Kaip galiu Europos Komisijai pateikti skundą ar pasiūlymą dėl bendrovių susijungimo?

Jeigu norite pateikti skundą ar pasiūlymą dėl susijungimų, galite susisiekti su Europos Komisija e. paštu: comp-mergers@ec.europa.eu arba rašyti adresu:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Ką galiu padaryti, jeigu dėl suteiktos valstybės pagalbos buvo iškraipyta konkurencija?
 • Pateikti oficialų skundą

  Europos Komisijai galite pateikti skundą, jeigu manote, kad valstybės pagalbos priemone buvo iškraipyta konkurenciją. Specialią formą ir daugiau patarimų rasite šiame puslapyje.

 • Pranešti Europos Komisijai, kol vyksta oficialus tyrimas

  Jūsų balsas taip pat bus išgirstas Komisijai jau pradėjus oficialią tyrimo procedūrą. Komisija visada turi atlikti šį procedūrinį veiksmą, jei abejoja, ar valstybės pagalba yra priimtina. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bus paskelbtas laiškas, kuriame bus aiškinamos priežastys, kodėl Komisijai būna sunku nuspręsti, ar leisti suteikti pagalbą, ir raginama suinteresuotąsias šalis teikti pastabas.

  Paskelbtus laiškus rasite ir konkurencijos tinklavietės specialiame puslapyje, kuriame teikiama Oficialiajame leidinyje skelbiamos su valstybės pagalba susijusios informacijos.

top

5. Kur gauti daugiau informacijos apie konkurencijos politiką?

top

6. Kur kreiptis, jei turiu su konkurencija susijusių klausimų?

Laiškus su konkrečiais klausimais apie konkurencijos politiką siųskite į specialias mūsų pašto dėžutes.

top

7. Kaip siųsti atsiliepimus apie šią tinklavietę?

Labai laukiame jūsų pastabų ir ypač idėjų, kaip būtų galima tobulinti šiuose puslapiuose pateiktą informaciją. Kreipkitės į tinklavietės administratorius adresu comp-web@ec.europa.eu

top

Daugiau kontaktinių duomenų