Navigation path

Kezdőlap
Mi a versenypolitika?
Miért fontos a versenypolitika a fogyasztók számára?
Állami támogatás a világjárvány idején
Az európai uniós intézmények és a versenypolitika
Kapcsolat

Fogyasztói tájékoztató

Kapcsolatfelvétel és további tájékoztatás:

1. Mi a teendő, ha versenyt korlátozó üzleti magatartás gyanúja merül fel?
2. Mit tegyek, ha úgy észlelem, hogy saját vállalatom kartellmegállapodásban vesz részt, vagy más módon korlátozza a versenyt?
3. Hogyan nyújtható be vállalati fúzióval kapcsolatos panasz vagy javaslat az Európai Bizottsághoz?
4. Mit a teendő, ha egy állami támogatási intézkedés nyomán a verseny torzulása tapasztalható?
5. Hol juthatok versenypolitikával kapcsolatos további információhoz?
6. Hová fordulhatok versenypolitikával kapcsolatos kérdéseimmel?
7. Kinek küldhetem el a honlappal kapcsolatos véleményemet?
További elérhetőségek


Gyakorlati kérdések

1. Mi a teendő, ha versenyt korlátozó üzleti magatartás gyanúja merül fel?

A mindennapi életben bárki találkozhat olyan esettel, amely versenyt korlátozó üzleti magatartásra enged következtetni. Honlapunk a versenykorlátozó magatartás számos példáját ismerteti, például azt az eljárást, amikor egyes vállalatok elutasítják más tagállamok fogyasztóinak megrendeléseit. E magatartás hátterében lehetséges, hogy törvénybe ütköző, korlátozó magatartás áll. Amennyiben tájékoztatni kívánja erről az illetékes versenyhatóságot, kövesse az alábbi lépéseket.

 • 1. lépés: Melyik versenyhatóságot kell tájékoztatni?

  Ha a szóban forgó eset egyedi, és csak az Ön hazájára vagy lakhelyére korlátozódik, illetve legfeljebb három tagállamot érint, először a nemzeti versenyhatósággal tanácsos felvennie a kapcsolatot. Ma már az összes EU-tagállam versenyhatósága ugyanazokat a versenyszabályokat alkalmazza, mint az Európai Bizottság, és a legtöbb esetben megfelelően tudnak az Ön problémájával foglalkozni. Ha úgy gondolja, hogy háromnál több tagállam érintett az ügyben, érdemes közvetlenül az Európai Bizottsággal felvennie a kapcsolatot.

  Abban az esetben is feltétlenül értesítse a Bizottságot, illetve az illetékes nemzeti versenyhatóságot, ha nincs teljesen tisztában a probléma súlyával. A hatóságok együttműködnek egymással, így bejelentését a megfelelő helyre továbbítják.

 • 2A. lépés: Az Európai Bizottság értesítése

  • Bejelentés benyújtása az Európai Bizottsághoz

   Az Európai Bizottságnál e-mailben a comp-market-information@ec.europa.eu. címen tehet bejelentést. Észrevételeit postai úton is elküldheti a következő címre:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Kérjük, levelében tüntesse fel nevét és címét, nevezze meg a szóban forgó cégeket és termékeket, és világosan ismertesse a gyanú tárgyát képező üzleti gyakorlatot. Bejelentése megkönnyíti a Bizottság számára, hogy a piac működését zavaró jelenségeket azonosítsa, és kiindulópontul szolgálhat abban az esetben, ha vizsgálat indul.

  • Hivatalos panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz

   Amennyiben Ön konkrét információkkal tud szolgálni olyan magatartásról, mely megítélése szerint korlátozza a versenyt, és amely közvetlen hatást gyakorol Önre, érdemes bejelentését hivatalos panasz formájában benyújtania. Ebben az esetben meg kell felelnie bizonyos jogi követelményeknek, amelyeket a panaszok kezeléséről szóló bizottsági közlemény ismertet részletesen (további információkat a https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html címen talál).

   Hivatalos panasz benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítást e-mailben is kérhet a comp-market-information@ec.europa.eu címen.

  • Fogyasztói érdekvédelmi szervezet tájékoztatása

   Az egyéni fogyasztók észrevételeikről a fogyasztóvédelmi szervezeteket is tájékoztathatják. A fogyasztóvédelmi szervezet a különböző fogyasztóktól beérkezett észrevételeket összesítheti, és hivatalosan panasz formájában felterjesztheti az Európai Bizottsághoz.

 • 2B. lépés: Nemzeti versenyhatóság értesítése

  Az uniós tagállamokban a nemzeti versenyhatóságok információkat gyűjthetnek a kérdéses vállalatoktól, és ha jogsértést észlelnek, felléphetnek a probléma orvoslása érdekében.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti hatóságok által követett eljárások a nemzeti jogszabályoktól függnek, és a különböző EU-tagállamokban eltérőek lehetnek. Mielőtt kapcsolatba lépne az adott versenyhatósággal, kérjük, először látogasson el annak honlapjára, vagy kérjen útmutatást azt illetően, hogyan jelentheti be panaszát.

top

2. Mit tegyek, ha úgy észlelem, hogy saját vállalatom kartellmegállapodásban vesz részt, vagy más módon korlátozza a versenyt?

Amennyiben egy vállalat kartellben vesz részt, és úgy dönt, hogy – az Európai Bizottság engedékenységi politikájaáltal biztosított lehetőséggel élve – belső információt ad ki a kartell létezéséről, közvetlenül vagy akár közvetítőn – például jogi képviselőn – keresztül is felveheti a kapcsolatot az Európai Bizottsággal.

Az engedékenységi politika értelmében bírság alóli mentesség vagy csökkentett pénzbírság iránti kérelmét egy erre a célra rendszeresített faxszámra kell elküldenie:

(32-2) 29-94585

Az első kapcsolatfelvétel pontos időpontját és dátumát rögzítjük. Az információt a lehető legnagyobb titoktartással kezeljük. Szükség esetén hívhatja az e célra rendszeresített alábbi telefonszámokat is:

(32-2) 29-84190 vagy (32-2) 29-84191.

Az engedékenységi politika értelmében az a vállalat, amely elsőként szolgáltat bizonyítékot az Európai Bizottság előtt eddig ismeretlen vagy korábban nem bizonyított kartellel kapcsolatban, teljes felmentést kaphat a pénzbírság fizetése alól. Az azon vállalatokra kirótt bírságot, amelyek később nyújtanak be ilyen kérelmet, a Bizottság csökkentheti.

Ha Ön egy olyan vállalat jelenlegi vagy volt alkalmazottja, amelyről úgy gondolja, hogy valamely módon versenykorlátozó magatartást folytat, bejelentést tehet az Európai Bizottságnál az erre a célra rendszeresített fenti telefonszámokon. Személyazonosságát az Ön hozzájárulása nélkül nem hozzuk nyilvánosságra.

Az Ön által megadott információk és bizonyítékok alapján a Bizottság úgy határozhat, hogy vizsgálatot indít.

top

3. Hogyan nyújtható be vállalati fúzióval kapcsolatos panasz vagy javaslat az Európai Bizottsághoz?

Abban az esetben, ha vállalatfúzióval kapcsolatban panaszt vagy javaslatot kíván benyújtani, az Európai Bizottsággal a comp-mergers@ec.europa.eu címre küldött emailben, vagy postai úton veheti fel a kapcsolatot:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Mit a teendő, ha egy állami támogatási intézkedés nyomán a verseny torzulása tapasztalható?
 • Hivatalos panasz benyújtása

  Ön hivatalos panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz, ha úgy gondolja, hogy valamelyik állami támogatási intézkedés torzítja a versenyt. A panasz benyújtására szolgáló formanyomtatvány és további felvilágosítás itt található.

 • Az Európai Bizottság tájékoztatása hivatalos vizsgálat megindítását követően

  Véleményét, észrevételeit elküldheti abban az esetben is, ha a Bizottság már hivatalos vizsgálati eljárást indított. A vizsgálatra minden esetben sor kerül, amikor a Bizottságnak kétségei támadnak az állami támogatás elfogadhatóságát illetően. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett levélben a Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy a támogatás jóváhagyása milyen nehézségekbe ütközik, és felkéri az érdekelt feleket, tegyenek észrevételeket az üggyel kapcsolatban.

  A közzétett levelek megtalálhatóak a versenypolitikai honlapon, a kifejezetten a Hivatalos Lapban megjelenő, állami támogatással kapcsolatos információk bemutatására szolgáló oldalon is.

top

5. Hol juthatok versenypolitikával kapcsolatos további információhoz?

top

6. Hová fordulhatok versenypolitikával kapcsolatos konkrét kérdéseimmel?

Ha Önnek versenypolitikával kapcsolatos konkrét kérdése van, kérjük, küldje be azt az erre a célra létrehozott postafiókunkba, melyet – a kérdés tárgya alapján – a megfelelő linkre kattintva választhat ki:

top

7. Kinek küldhetem el a honlappal kapcsolatos véleményemet?

Örömünkre szolgál, amennyiben megosztja velünk véleményét, és a honlapon található információk bővítésével kapcsolatos ötleteit. Hozzászólásukat a comp-web@ec.europa.eu címen küldhetik el a webmestereknek.

top

További elérhetőségek