Navigation path

Avaleht
Mis on konkurentsipoliitika?
Miks on konkurentsipoliitika oluline tarbijatele?
Riigiabi pandeemia ajal
ELi institutsioonid ja konkurentsipoliitika
Kontaktid

Teave tarbijatele

Kontaktid ja lisateave

1. Mida ma saan ette võtta, kui minu arvates piirab mõne äriühingu tegevus konkurentsi?
2. Mida ma saan ette võtta, kui minu arvates osaleb äriühing, kus ma töötan, kartellikokkuleppes või piirab konkurentsi muul moel?
3. Kuidas esitada Euroopa Komisjonile ühinemisega seotud kaebus või vihje?
4. Mida saan ette võtta, kui riigiabi tekitab konkurentsimoonutusi?
5. Kust saada täiendavat teavet konkurentsipoliitika kohta?
6. Kellele esitada küsimusi konkurentsipoliitika kohta?
7. Kellele saata tagasiside käesoleva veebisaidi kohta?
Veel kontakte


Praktilisi nõuandeid ...

1. Mida saan ette võtta, kui minu arvates piirab mõne äriühingu tegevus konkurentsi?

Võite oma igapäevases elus sattuda olukorda, kus märkate äritegevust, mis võib piirata konkurentsi nii nagu käesolevas brošüüris kirjeldatud. Näiteks on äriühingud mõnikord keeldunud täitmast teiste liikmesriikide tarbijate tellimusi. Selline keeldumine võib olla märk ebaseaduslikust, piiravast tegevusest ja te võiksite sellest konkurentsiasutust teavitada.

 • Samm 1: Otsustage, millist konkurentsiasutust teavitada

  Kui olukord, millega olete kokku puutunud, on konkreetne ja piirneb riigi või alaga, kus te elate, või ei ole seotud rohkem kui kolme liikmesriigiga, võite kõigepealt võtta ühendust liikmesriigi konkurentsiasutusega. Kõikide ELi liikmesriikide konkurentsiasutused kohaldavad nüüd samu konkurentsieeskirju kui Euroopa Komisjon ja väga sageli sobivad nad hästi teie probleemiga tegelemiseks. Kui te arvate, et asi puutub paljudesse liikmesriikidesse, võiksite võtta ühendust just Euroopa Komisjoniga.

  Isegi kui te ei ole kindel, missugune on probleemi ulatus, ärge kõhelge võtmast ühendust kas Euroopa Komisjoni või liikmesriigi konkurentsiasutusega. Konkurentsiasutused teevad koostööd ja võivad juhtumi, millega teie teate põhjal tegelema hakatakse, omavahel sobivalt ära jagada.

 • Samm 2A: Kui soovite teavitada Euroopa Komisjoni

  • Kahtlustest Euroopa Komisjonile teatamine

   Saate oma kahtlustest Euroopa Komisjonile teatada e-kirjaga aadressil comp-market-information@ec.europa.eu. Teine võimalus on saata Euroopa Komisjonile kiri aadressil

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Palun pange kirja oma nimi ja aadress, märkige asjaomased äriühingud ja tooted ning kirjeldage selgelt tegevust, mida olete täheldanud. See aitab Euroopa Komisjonil turul probleeme avastada ja võib kaasa tuua uurimise algatamise.

  • Ametliku kaebuse esitamine Euroopa Komisjonile

   Kui tegevus, mis teie arvates piirab konkurentsi, mõjutab teid otseselt ja te saate Euroopa Komisjonile anda konkreetset teavet, võiksite hoopis ametliku kaebuse esitada. Sellisel juhul peate täitma teatavaid juriidilisi nõudeid, mida selgitatakse üksikasjalikult komisjoni teatises kaebuste käsitlemise kohta (lisateavet leiate aadressilt https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Samuti võite küsida ametliku kaebuse esitamise kohta lisateavet, saates e-kirja aadressil comp-market-information@ec.europa.eu.

  • Tarbijate ühistu teavitamine

   Üksiktarbijana võite oma tähelepanekutest teavitada ka tarbijate ühistut. Tarbijate ühistu võib siis otsustada erinevatelt tarbijatelt saadud teabe kokku koguda ja esitada Euroopa Komisjonile kaebuse.

 • Samm 2B: liikmesriigi konkurentsiasutuse teavitamine

  Liikmesriikide konkurentsia­sutused saavad asjassepuutuvatelt äriühingutelt teavet koguda ja astuda samme probleemi lahendamiseks, kui leiavad, et on rikutud ELi konkurentsiõigust.

  Palun arvestage, et liikmesriikide asutuste järgitav kord sõltub nende siseriiklikust õigusest ja võib ELis liikmesriigiti erineda. Nii et enne liikmesriigi konkurentsiasutusega ühenduse võtmist võiksite külastada selle veebisaiti või küsida asutuselt juhiseid selle kohta, kuidas oleks kõige õigem oma kahtlustest teatada.

top

2. Mida ma saan ette võtta, kui minu arvates osaleb äriühing, kus ma töötan, kartellikokkuleppes või piirab konkurentsi muul moel?

Kui teie äriühing otsustab ära kasutada Euroopa Komisjoni põhimõtteid kartellis osalevate äriühingute kohta, mis annavad siseteavet selle olemasolust, võib ta pöörduda kas otse või vahendaja (nagu näiteks õigusnõustaja) kaudu Euroopa Komisjoni poole.

Taotlus trahvide vähendamiseks või nendest vabastamiseks kõnealuste põhimõtete kohaselt tuleb saata selleks otstarbeks määratud faksinumbrile:

(32-2) 29-94585

See tagab, et registreeritakse ühenduse võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg ning et teabega käiakse ümber ülimalt konfidentsiaalselt. Vajadusel võib algselt ühenduse võtmiseks kasutada ka järgmisi selleks otstarbeks mõeldud telefoninumbreid:

(32-2) 29-84190 or (32-2) 29-84191.

Kõnealuste põhimõtete kohaselt võidakse äriühing, mis teavitab esimesena Euroopa Komisjoni tundmatu või tema poolt tõendamata kartelli kohta, trahvidest vabastada. Hiljem teavitavate äriühingute trahve võidakse vähendada.

Kui te töötate või olete töötanud äriühingus, mis teie arvates mingil moel konkurentsi piirab, võite pöörduda Euroopa Komisjoni poole, kasutades selleks otstarbeks mõeldud eespool näidatud telefoninumbreid, et edastada mis tahes teavet ja tõendeid, mis teil võivad selle kohta olla. Teie nõusolekuta teie isikut ei avaldata.

Komisjon võib teie esitatud teabe ja tõendite põhjal algatada uurimise.

top

3. Kuidas esitada Euroopa Komisjonile ühinemisega seotud kaebus või vihje?

Juhul, kui soovite esitada ühinemisega seotud kaebust või vihjet, võite saata Euroopa Komisjonile e-kirja aadressil comp-mergers@ec.europa.eu või kirjutada aadressil:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Mida ma saan ette võtta, kui riigiabi tekitab konkurentsimoonutusi?
 • Esitage ametlik kaebus

  Te võite esitada Euroopa Komisjonile kaebuse, kui usute, et riigiabimeetmega kahjustatakse konkurentsi. Erivormi ja täiendavad juhised leiate siit.

 • Teavitage Euroopa Komisjoni ametliku uurimise käigus

  Te saate oma seisukoha teatada ka siis, kui komisjon algatab ametliku uurimismenetluse. Komisjon peab selle menetlustoimingu ette võtma alati, kui kahtleb riigiabi lubatavuses Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse kiri, kus selgitatakse komisjoni kogetud raskusi seoses abi lubamisega ja kutsutakse huvitatud isikuid märkusi esitama.

  Avaldatud kirjad leiate ka konkurentsi peadirektoraadi veebisaidilt, kus leidub ELTs avaldatud riigiabi käsitlev teave.

top

5. Kust saada täiendavat teavet konkurentsipoliitika kohta?

top

6. Kellele esitada konkreetseid konkurentsi käsitlevaid küsimusi?

Kui teil on konkreetseid küsimusi konkurentsipoliitika kohta võtke palun meiega ühendust sihtotstarbeliste postkastide kaudu:

top

7. Kellele saata tagasiside käesoleva veebisaidi kohta?

Teiepoolne tagasiside on teretulnud, seda eriti juhul, kui Teil on ideid käesoleval leheküljel leiduva teabe paremaks kajastamiseks. Palun võtke ühendust veebimeistriga comp-web@ec.europa.eu

top

Veel kontakte