Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Държавната помощ по време на пандемията
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

За контакти и допълнителна информация

1. Какво мога да направя, ако подозирам, че определена бизнес практика ограничава конкуренцията?
2. Какво мога да направя, ако смятам, че предприятието ми е замесено в картел или ограничава конкуренцията по някакъв начин?
3. Как мога да подам оплакване или да направя предложение относно сливане до Европейската комисия?
4. Какво мога да направя в случай на нарушаване на конкуренцията чрез мерки за държавна помощ?
5. Къде мога да получа повече информация за политиката на конкуренция?
6. Към кого мога да се обърна, ако имам въпроси за конкуренцията?
7. На кого мога да изпратя коментарите си по този уебсайт?
Още контакти


На практика ...

1. Какво мога да направя, ако подозирам, че определена бизнес практика ограничава конкуренцията?

В ежедневието ви може да попаднете на признаци за бизнес практики, които ограничават конкуренцията, подобни тези, описани на този сайт. Например, предприятията понякога отказват да приемат поръчки от потребители от други държави-членки. Подобен отказ може да бъде признак за незаконни, ограничаващи практики, за които бихте могли да уведомите органите по конкуренция.

 • Стъпка 1: Решете кой орган по конкуренция да уведомите

  Ако ситуацията, на която сте станали свидетел, е конкретна и ограничена само до страната или района, в който живеете, или включва не повече от три държави-членки, бихте могли първо да се свържете с национален орган по конкуренция. Органите по конкуренция на всички държави-членки днес прилагат същите правила като Европейската комисия в тази област и много често са добре подготвени, за да се заемат с вашия проблем. Ако мислите, че случаят засяга по-голям брой държави-членки, бихте могли да се свържете директно с Европейската комисия.

  Дори и да не сте сигурни от чия компетенция е проблемът, не се колебайте да се свържете с Европейската комисия или с национален орган по конкуренция. Органите си сътрудничат и могат да възложат случая, възникнал от вашите сведения, на най-подходящия от тях.

 • Стъпка 2A: ако желаете да уведомите Европейската комисия

  • Представяне на опасенията ви на Европейската комисия

   Можете да споделите опасенията си с Европейската комисия на адрес comp-market-information@ec.europa.eu. Можете също да пишете на адрес:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Моля не забравяйте да посочите името и адреса си, и въпросните фирми и продукти, и подробно опишете практиката, на която сте станали свидетел. Това ще помогне на Европейската комисия да открие проблемите на пазара и може да бъде повод за започване на проучване.

  • Подаване на официално оплакване до Европейската комисия

   Ако сте пряко засегнат от практиката, за която подозирате, че ограничава конкуренцията, и можете да предоставите конкретна информация на Комисията, бихте могли да подадете официално оплакване. В такъв случай ще трябва да изпълните определени юридически изисквания, които са обяснени подробно в известието на Комисията относно третирането на оплаквания (за повече информация вижте https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Можете също така да пишете на адрес comp-market-information@ec.europa.eu за допълнителна информация относно подаването на официално оплакване.

  • Информиране на асоциация на потребителите

   Като отделен потребител бихте могли също да информирате асоциация на потребителите за своите наблюдения. Тя може да реши да събере информацията, получена от различни потребители, и да подаде официално оплакване до Европейската комисия.

 • Стъпка 2Б: информиране на национален орган по конкуренцията

  Националните органи по конкуренцията могат да съберат информация от засегнатите компании и да предприемат действия за решаване на проблема, ако установят, че конкурентното право на ЕС е било нарушено.

  Моля имайте предвид, че процедурите, следвани от националните органи, зависят от тяхното национално законодателство и могат да се различават в отделните държави-членки. Затова преди да се свържете с даден национален орган по конкуренцията, бихте могли да посетите уебсайта му или да потърсите съвет от органа за най-добрия начин да изложите опасенията си.

top

2. Какво мога да направя, ако смятам, че предприятието ми е замесено в картел или ограничава конкуренцията по някакъв начин?

Ако вашето предприятие реши да се възползва от политиката на снизходителност на Европейската комисия (политика към предприятия в картел, разкриващи вътрешна информация за съществуването му), можете да се обърнете към Комисията директно или чрез посредник, като например адвокат.

Молбите за имунитет или намаляване на глобите по тази политика трябва да бъдат изпратени по факс на специалния номер:

(32-2) 29-94585

Това гарантира записването на точния час и дата на съобщението, както и поверителната обработка на подадената информация. Ако е необходимо, първоначален контакт може да установите и на един от следните специални телефони:

(32-2) 29-84190 или (32-2) 29-84191.

По тази политика първото предприятие, което представи доказателство за картел, неизвестен или недоказан от Европейската комисия, може да получи пълен имунитет срещу глоби. Предприятия, подали молби по-късно, биха могли да получат намаление на глобите.

Ако сте служител или бивш служител на предприятие, за което смятате, че ограничава конкуренцията по някакъв начин, бихте могли да се свържете с Европейската комисия на някой от горните номера, за да изложите информацията или доказателствата, с които разполагате. Самоличността ви няма да бъде разкрита без ваше съгласие.

На базата на информацията или доказателствата, които предоставите, Комисията може да предприеме разследване.

top

3. Как мога да подам оплакване или да направя предложение относно сливане до Европейската комисия?

Ако желаете да подадете оплакване или направите предложение относно дадено сливане, можете да се свържете с Европейската комисия по имейл comp-mergers@ec.europa.eu или по пощата:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Какво мога да направя в случай на нарушаване на конкуренцията чрез мерки за държавна помощ?
 • Депозиране на официална жалба

  Можете да депозирате жалба до Европейската комисия, ако смятате, че конкуренцията е нарушена чрез мерки за държавна помощ. Специален формуляр и допълнителни упътвания ще намерите тук.

 • Информиране на Европейската комисия по време на официално разследване

  Можете да изразите своето мнение и когато Комисията започне процедура по официално разследване. Комисията трябва да премине през този процедурен етап винаги, когато съществува съмнение, че определена държавна помощ може да бъде приета. В Официален вестник на Европейския съюз се публикува писмо, което обяснява трудностите пред Комисията при одобряването на помощта и приканва заинтересованите страни към коментар.

  Публикуваните писма са достъпни и на специална страница за държавните помощи

top

5. Къде мога да получа повече информация за политиката на конкуренция?

top

6. Към кого мога да се обърна, ако имам конкретен въпрос за конкуренцията?

Ако имате конкретен въпрос за политиката на конкуренция, моля, изпратете го на съответния електронен адрес:

top

7. Как мога да изпратя коментарите си по този уебсайт?

Вашите коментари са добре дошли, особено ако имате идеи за подобряване на информацията на тези страници. Моля свържете се с уебмастъра на адрес: comp-web@ec.europa.eu

top

Още контакти