Navigation path

Domov
Kaj je politika konkurence
Zakaj je politika konkurence pomembna za potrošnike?
Izvajanje politike konkurence
Institucije EU in politika konkurence
Kontakt

Potrošniki in konkurenca

Protikonkurenčni sporazumi

Podjetja lahko izkrivljajo konkurenco na več načinov: s sodelovanjem s konkurenčnimi podjetji, z dogovorom o cenah ali z razdelitvijo trga, tako da ima vsako podjetje monopol na delu trga. Sporazumi, ki izkrivljajo konkurenco, so lahko javni ali tajni (npr. karteli). Lahko so pisni (denimo „sporazum med podjetji“ ali sklepi oziroma pravila poklicnih združenj), lahko pa so tudi manj formalni dogovori.

Zakaj so karteli nekaj slabega in kako jih razkrijemo?

Podjetja s kartelnim dogovorom nadzorujejo cene na trgu ali si razdelijo trg. Tako se zaščitijo pred pritiskom konkurence, ki bi jih sicer spodbudil k razvoju novih izdelkov, izboljšanju kakovosti in znižanju cen. Potrošniki zato plačujejo več za slabšo kakovost.

Predpisi EU o konkurenci prepovedujejo kartele, Evropska komisija pa podjetja, ki sodelujejo v kartelnih dogovorih, kaznuje z visokimi globami. Ker so karteli nezakoniti, jih podjetja skušajo čim bolj skriti, dokazov o njihovem obstoju pa ni lahko najti.

Komisija s „politiko prizanesljivosti“ spodbuja podjetja, da ji izročijo notranje dokaze o kartelih. Prvemu podjetju iz kartela, ki to stori, ni treba plačati globe. Politika se je že izkazala za zelo uspešno pri razbijanju kartelov.


Podjetja sklepajo sporazume vsak dan: ali so vsi nezakoniti?

Sporazumi so skoraj zagotovo nezakoniti, če se partnerji dogovorijo o:

  • nadzoru cen,
  • omejitvi proizvodnje,
  • razdelitvi trga ali strank,
  • nadzoru cen pri nadaljnji prodaji (med proizvajalci in distributerji).

Sporazumi so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:

  • imajo več pozitivnih kot negativnih posledic,
  • niso sklenjeni med tekmeci,
  • v njih sodelujejo podjetja, ki imajo skupaj le majhen delež zadevnega trga,
  • so pomembni za izboljšanje proizvodov ali storitev, razvoj novih proizvodov ali načinov prodaje.

Primeri

Sporazumi o raziskavah in razvoju in sporazumi o prenosu tehnologije so pogosto združljivi s predpisi o konkurenci, saj včasih za razvoj novih proizvodov potrebujemo drage raziskave, ki bi bile sicer preveliko breme za eno podjetje. Tudi sporazumi o skupni proizvodnji, nakupu ali prodaji, ali sporazumi o standardizaciji so lahko v skladu s predpisi.

Sporazumi o distribuciji so lahko nezakoniti, če na primer proizvajalci prodajalce prisilijo, da trgovine uredijo na določen način ali na poseben način usposobijo zaposlene. Dovoljeni so, če je cilj sporazuma zagotoviti ustrezne razmere za shranjevanje ali prodajo proizvoda, za zagotavljanje individualiziranih nasvetov kupcem ali za preprečevanje zlorabe promocijske taktike enega podjetja za proizvode drugega. Vsak primer se presodi posamično, ob čemer se upoštevata tržni položaj vpletenih podjetij in višina zadevnih zneskov.


  
nazaj naslednja