Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

Zamerané na spotrebiteľov

Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž

Spoločnosti sa môžu pričiniť o narušenie hospodárskej súťaže spoluprácou s konkurentmi, určovaním pevných cien alebo rozdeľovaním trhu tak, že každá z nich má monopol na určitej časti trhu. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž môžu byť verejné alebo tajné (takzvané kartely). Môže ísť o písomné dohody (vo forme zmluvy medzi spoločnosťami alebo ako rozhodnutia alebo pravidlá profesijného združenia) alebo o neformálne dohody.

Prečo sú kartely škodlivé a ako ich rozpoznať?

Spoločnosti zapojené do kartelu, ktorý kontroluje ceny alebo rozdeľuje trh, nemusia čeliť tlaku konkurencie, ktorá uvádza nové výrobky, zlepšuje kvalitu a udržiava nízke ceny. V dôsledku toho spotrebitelia platia viac za horšiu kvalitu.

Podľa právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži sú kartely nezákonné a Komisia udeľuje spoločnostiam zapojeným do kartelu vysoké pokuty. Keďže kartely sú postavené mimo zákon, sú zvyčajne vysoko utajované a ťažko sa o nich získavajú dôkazy.

Komisia prostredníctvom „politiky zhovievavosti“ nabáda spoločnosti, aby poskytovali vnútorné dôkazy o karteloch. Prvá spoločnosť z kartelu, ktorá poskytne informácie, neplatí pokutu. Táto politika významným spôsobom napomáha rozbíjaniu kartelov.


Spoločnosti uzatvárajú dohody každý deň. Sú všetky nezákonné?

Dohody sú takmer vždy v rozpore so zákonom, ak je ich predmetom:

  • určenie pevnej ceny;
  • obmedzenie výroby;
  • rozdelenie trhov alebo zákazníkov;
  • určenie maloobchodných cien (dohody medzi výrobcom a jeho distribútormi).

Dohodu však možno povoliť, ak:

  • má skôr pozitívnejší ako negatívny účinok;
  • nie je uzatvorená medzi konkurentmi;
  • ju uzatvorili len spoločnosti s malým kombinovaným podielom na trhu;
  • je potrebná na zlepšenie výrobkov alebo služieb, vývoj nových výrobkov, prípadne na nájdenie nových a lepších spôsobov ako výrobky ponúknuť spotrebiteľom.

Príklady

Dohody o výskume a vývojidohody o transfere technológií sú preto často zlučiteľné s právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže, pretože niektoré nové výrobky vyžadujú nákladný výskum, ktorý by si jedna spoločnosť nemohla samostatne dovoliť zafinancovať. Dohody o spoločnej výrobe, o nákupe alebo predaji alebo o normalizácii môžu byť tiež v súlade so zákonom.

Dohody o distribúcii môžu byť v rozpore so zákonom, keď výrobcovia nútia maloobchodníkov upravovať priestory obchodov alebo školiť personál predpísaným spôsobom. Môžu však byť povolené, ak je ich cieľom zabezpečenie vhodného prostredia pre skladovanie alebo predaj tovaru, poskytovanie personalizovaného poradenstva zákazníkom, alebo ak majú brániť tomu, aby distribútori získavali neprimeranú výhodu z marketingových a propagačných aktivít iných konkurentov (tzv. parazitovanie). Prípady je potrebné posudzovať jednotlivo. Zohľadniť sa musia trhové podiely dotknutých spoločností a výška ich obratu.


  
predchádzajúca téma nasledujúca téma