Navigation path

Prima pagină
Ce este politica în domeniul concurenţei?
De ce este importantă pentru consumatori?
Care este rolul Comisiei în aplicarea politicii în domeniul concurenţei?
Instituţiile UE şi politica în domeniul concurenţei
Contact

În interesul consumatorilor

Practici anticoncurenţiale

Înţelegerile între întreprinderi concurente care au drept scop fixarea preţurilor sau împărţirea pieţei, astfel încât fiecare să-şi asigure o poziţie de monopol, pot denatura regulile concurenţei. Acordurile anticoncurenţiale pot fi publice sau secrete (ex. cartelurile), încheiate în scris sau pot fi mai puţin formale (ca „acorduri între întreprinderi” sau ca decizii ori regulamente ale asociaţiilor profesionale).

De ce cartelurile aduc prejudicii grave economiei şi cum pot fi ele identificate?

Întreprinderile care fac parte din carteluri nu sunt expuse presiunii concurenţiale care obligă operatorii economici să lanseze noi produse şi să propună consumatorilor o ofertă de mai bună calitate şi la preţuri competitive. Ca urmare, consumatorii vor plăti mai mult pentru o calitate inferioară.

Cartelurile nu sunt compatibile cu legislaţia UE în domeniul concurenţei, cu alte cuvinte sunt ilegale. Comisia Europeană aplică amenzi foarte mari întreprinderilor care încheie astfel de înţelegeri. Deoarece sunt ilegale, aceste acorduri sunt în general secrete, iar dovezile privind existenţa lor sunt greu de găsit.

Comisia aplică o „politică de clemenţă” prin care încurajează întreprinderile implicate în carteluri să aducă dovezi. Astfel, întreprinderile care oferă primele informaţii nu sunt amendate. Această abordare a dat rezultate şi multe carteluri au putut fi astfel eliminate.


Întreprinderile încheie zilnic diverse acorduri. Sunt toate ilegale?

Legislaţia UE consideră ilegale acordurile prin care întreprinderile

  • fixează preţuri
  • limitează producţia
  • îşi alocă pieţe sau clienţi
  • stabilesc preţurile de revânzare (dintre producător şi distributori).

Un acord este considerat legal dacă

  • are mai multe efecte pozitive decât negative
  • nu este încheiat între mai mulţi operatori economici concurenţi
  • părţile implicate deţin o cotă mică de piaţă
  • această înţelegere este necesară pentru a îmbunătăţi produsele sau serviciile, pentru a crea noi produse sau pentru a găsi modalităţi noi, mai bune, de a pune produsele respective la dispoziţia consumatorilor.

Exemple

Acordurile în domeniul cercetării şi dezvoltării şi acordurile privind transferul de tehnologie sunt adesea compatibile cu legislaţia în domeniul concurenţei, deoarece pentru unele produse noi costurile de cercetare ar fi prea mari şi greu de asumat doar de o singură întreprindere. Acelaşi lucru poate fi valabil şi în cazul acordurilor de cooperare privind producţia, comercializarea sau standardizarea.

Acordurile de distribuţie pot fi ilegale dacă producătorii obligă distribuitorii să-şi decoreze magazinele sau să-şi instruiască personalul într-un anumit mod. Pe de altă parte, aceste acorduri pot fi autorizate în măsura în care asigură condiţiile necesare pentru a prezenta sau vinde produsele, pentru a oferi clienţilor consiliere personalizată sau pentru a preveni situaţiile în care un distribuitor profită de pe urma eforturilor promoţionale ale unui concurent. Fiecare caz trebuie analizat separat, ţinând cont de poziţia pe piaţă a întreprinderilor şi de cifrele de afaceri.


  
pagina principală înainte