Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentiebeleid zo belangrijk?
Hoe voert de Commissie het concurrentiebeleid uit?
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Concurrentieverstorende afspraken

Bedrijven kunnen de concurrentie verstoren door samen te werken met concurrenten, prijsafspraken te maken of de markt zo te verdelen dat elk bedrijf een monopolie heeft op een deel van de markt. Zulke afspraken kunnen openlijk of in het geheim worden gemaakt (bv. kartels). Ze kunnen schriftelijk (in een overeenkomst tussen ondernemingen of in de besluiten of regels van beroepsorganisaties) of op minder formele manier tot stand komen.

Waarom zijn kartels slecht voor de economie en hoe kunnen ze worden opgespoord?

Bedrijven die een kartel vormen, kunnen prijzen controleren en de markt verdelen. Hierdoor hebben ze minder last van concurrentie en zullen zij minder hun best doen om nieuwe producten te lanceren, de kwaliteit te verbeteren en de prijzen laag te houden. Daardoor betaalt de consument meer voor minder goede kwaliteit.

Kartels zijn volgens de EU-concurrentieregels verboden en de Europese Commissie legt bedrijven die deelnemen aan een kartel zware boetes op. Juist omdat kartels verboden zijn, worden kartelafspraken meestal in het grootste geheim gemaakt, zodat het niet gemakkelijk is bewijzen te vinden van het bestaan ervan.

Met de "clementieregeling” worden bedrijven aangemoedigd de Europese Commissie inside-informatie over het bestaan van kartels te verstrekken. De karteldeelnemer die dit als eerste doet, hoeft geen boete te betalen. Deze aanpak is zeer succesvol gebleken.


Bedrijven sluiten elke dag overeenkomsten. Is dat onwettig?

Afspraken zijn bijna steeds onwettig wanneer de deelnemers:

  • prijsafspraken maken
  • de productie beperken
  • markten of consumenten verdelen
  • de prijzen voor de consumenten vastleggen (dit gebeurt door de producent en de verdelers)

Afspraken zijn toegestaan wanneer:

  • ze meer positieve dan negatieve gevolgen hebben
  • ze niet worden gesloten tussen concurrenten
  • de betrokken ondernemingen samen slechts een klein marktaandeel hebben
  • ze noodzakelijk zijn om producten of diensten te verbeteren en nieuwe producten of methodes te ontwikkelen om de producten aan de man te brengen.

Voorbeelden

Overeenkomsten over onderzoek en ontwikkeling en technologieoverdracht zijn vaak verenigbaar met het EU-concurrentierecht. De kosten voor het onderzoek bij de ontwikkeling van nieuwe producten kunnen namelijk te hoog zijn voor een enkel bedrijf. Ook andere samenwerkingsovereenkomsten zoals voor gezamenlijke productie, aankoop en verkoop of over normalisatie, kunnen in overeenstemming zijn met het Europees concurrentierecht.

Distributieovereenkomsten kunnen onwettig zijn, bijvoorbeeld wanneer producenten detailhandelaars dwingen hun winkel op een bepaalde manier in te richten. Zij kunnen echter worden toegelaten als de overeenkomst als doel heeft een geschikte plaats te creëren voor de opslag en verkoop van het product, om klanten persoonlijk advies te geven of om te voorkomen dat een bepaalde distributeur van de reclame-inspanningen van een andere distributeur profiteert. Elk geval moet individueel worden beoordeeld en bij elke beoordeling moet de positie van de betrokken bedrijven op de markt en de bedragen die ermee gemoeid zijn, in overweging worden genomen.


  
terug volgende