Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Kilpailua rajoittavat sopimukset

Yritykset voivat vääristää kilpailua tekemällä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, sopimalla yhdessä hinnoista tai jakamalla markkinat siten, että jokaisella mukana olevalla yrityksellä on monopoli omalla markkina-alueellaan. Kilpailua rajoittavat sopimukset voivat olla avoimia tai salaisia (esim. kartellit) sekä kirjallisia (esim. kirjalliset sopimukset tai ammatillisten järjestöjen päätökset ja säännöt) tai vähemmän muodollisia.

Miksi kartellit aiheuttavat niin suurta vahinkoa talouselämässä ja miten ne voidaan paljastaa?

Yrityksillä, jotka ovat mukana hintoja säätelevissä ja markkinoita jakavissa kartelleissa, ei ole paineita kehittää uusia tuotteita, parantaa laatua eikä pitää hinnat alhaisina. Siksi kuluttajat joutuvat maksamaan kalliimman hinnan huonommasta laadusta.

Tämän vuoksi kartellit on kielletty EU:n kilpailulainsäädännössä, ja komissio määrää ankaria sakkoja niihin kuuluville yrityksille. Koska kartellit ovat laittomia, ne ovat yleensä hyvin salaisia ja niiden olemassaolosta on vaikea löytää todisteita.

Komissio soveltaa käytäntöä, jolla kannustetaan yrityksiä paljastamaan sisäpiiritietoa kartelleista. Yritys, joka ensimmäisenä ilmoittaa kartellista, voi saada lievemmät sakot tai vapautuksen niistä. Ohjelmalla on onnistuttu hajottamaan kartelleja tehokkaasti.


Yritykset tekevät sopimuksia päivittäin. Ovatko ne kaikki laittomia?

Sopimukset ovat lähes aina laittomia, kun osapuolet sopivat

  • hinnoista
  • tuotannon rajoittamisesta
  • markkinoiden tai asiakkaiden jakamisesta
  • jälleenmyyntihinnoista (osapuolina valmistaja ja jakelijat).

Sopimus voi olla laillinen, jos

  • sillä on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia
  • sitä ei tehdä kilpailijoiden kesken
  • siinä mukana olevien yritysten yhteinen markkinaosuus on vähäinen
  • se on tarpeen, jotta pystytään parantamaan tuotteita tai palveluita, kehittämään uusia tuotteita tai löytämään uusia ja parempia tapoja saada tuote kuluttajan ulottuville.

Esimerkkejä

Tutkimus- ja kehityssopimukset ja teknologiansiirtosopimukset ovat usein kilpailuoikeuden mukaisia, sillä uusien tuotteiden kehittäminen saattaa vaatia kallista tutkimusta, mikä olisi liikaa yksittäiselle yritykselle. Yhteistuotanto-, osto-, myynti- tai standardisointisopimukset voivat myös olla laillisia.

Jakelusopimukset saattavat olla laittomia, jos tuottajat esimerkiksi pakottavat jälleenmyyjät somistamaan kaupan tai kouluttamaan työntekijät tietyllä tavalla. Jakelusopimukset saattavat olla laillisia, jos niiden tavoite on taata sopivat olosuhteet tuotteen säilyttämiselle tai myymiselle, tarjota asiakkaille henkilökohtaista neuvontaa tai estää yhtä jakelijaa käyttämästä hyödykseen kilpailijan mainoskampanjaa. Jokainen tapaus täytyy arvioida erikseen. Huomioon pitää ottaa mukana olevien yritysten markkina-asema ja asian taloudellinen merkitys.


  
takaisin luetteloon seuraava