Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Hoe voert de Commissie het concurrentiebeleid uit?
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Misbruik van machtspositie

Een bedrijf kan de concurrentie beperken als het op een bepaalde markt een machtspositie heeft. Een machtspositie betekent niet automatisch concurrentievervalsing. Maar als een bedrijf zijn machtspositie gebruikt om de concurrentie uit te schakelen, is er sprake van misbruik van machtspositie.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • een buitensporig hoge prijs vaststellen
  • een kleine concurrent zijn klanten afsnoepen door kunstmatig lage prijzen vast te stellen waar die concurrent niet tegenop kan
  • de concurrentie op een bepaalde markt dwarszitten door klanten te dwingen een bepaald product af te nemen tegelijk met een ander product dat ze graag willen hebben
  • niet met bepaalde klanten in zee willen gaan of speciale kortingen bieden aan klanten die (bijna) al hun producten bij het bedrijf met een machtspositie kopen
  • een bepaald product alleen willen verkopen als ook een andere product wordt gekocht

  
vorige terug volgende