Vitbok om EU:s framtid: Drivkrafter för EU:s utveckling

Vitbok om EU:s framtid: Drivkrafter för EU:s utveckling

Vi befinner sig vid ett vägskäl och måste bestämma oss hur vi ska möta dagens utmaningar.

Vitbok om EU:s framtid: Fem scenarier

Vitbok om EU:s framtid: Fem scenarier

Följande fem scenarier ger en inblick i hur EU-27 kan komma att se ut beroende på vilka val vi gör.

Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg

Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg

Diskussionen om EU:s framtid inleds med vitboken och fortsätter fram till Europaparlamentsvalet 2019.

Skicka in dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Kommissionen har fört en aktiv dialog med samhällsgrupper runtom i Europa för att ta del av deras synpunkter på vad EU ska prioritera i framtiden.

Skicka in dina synpunkter

Dokument

Ladda nedPDF - 3.7 MB