Kolejne etapy – program InvestEU (2021–2027)

Program InvestEU, bazujący na sukcesie planu Junckera, doprowadzi do dalszego wzrostu inwestycji, innowacji i liczby miejsc pracy w Europie. W ramach następnego długoterminowego budżetu UE co najmniej 650 mld euro z programu zasili dodatkowe inwestycje.

Program InvestEU połączy pod jednym szyldem Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych z 13 innymi instrumentami finansowymi UE, które obecnie wspierają inwestycje. Dzięki temu finansowanie ze środków unijnych stanie się łatwiej dostępne i bardziej efektywne.

Więcej

Aktualności

Dokumenty