Επόμενα βήματα Το πρόγραμμα InvestEU (2021-2027)

Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, το πρόγραμμα InvestEU θα ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις, καθιστώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ απλούστερη και αποτελεσματικότερη.

Περισσότερα

Επικαιρότητα

Έγγραφα