Vad händer framöver? InvestEU-programmet (2021–2027)

InvestEU-programmet bygger vidare på Junckerplanens framgångar och ska fortsätta att främja investeringar, innovation och nya jobb i EU och mobilisera minst 650 miljarder euro i nya investeringar i EU:s nästa långtidsbudget.

Programmet ska samla Europeiska fonden för strategiska investeringar och 13 andra EU-finansieringsinstrument för investeringsstöd under ett och samma tak. På så sätt blir det lättare och effektivare att söka EU-pengar.

Läs mer

Aktuellt

Dokument